Wszystkie

Małopolski Tele-Anioł

0106 Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie przystępuje do realizacji projektu skierowanego do osób niesamodzielnych pn. „Małopolski Tele-Anioł”. W dniu 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 426 663,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł.

Cudowna moc bukietów - regulamin

0908 Cudowna moc bukietów - regulamin

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu Cudowna moc bukietów.

SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ

0708 SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ

Żołnierze i pracownicy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wezmą udział w sztafecie niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. W biegu organizowanym dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wystartują dwa zespoły, które po pokonaniu trasy od źródeł oraz od ujścia Wisły spotkają się w Warszawie.

LGD z dotacją na projekt pn. ,,Piękna nasza Polska cała”

0308 LGD z dotacją na projekt pn. ,,Piękna nasza Polska cała”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. ,,Małopolska. Moja wolność”.

Z Terytorialsami bezpieczniej

3107 Z Terytorialsami bezpieczniej

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.

Spotkanie DKK dla Seniora

3007 Spotkanie DKK dla Seniora

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej serdecznie zaprasza na wakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Seniora.   Spotkanie odbędzie się 31 lipca o godzinie 17:00.   Tematem wtorkowego spotkania będzie adaptacja filmowa na podstawie książek biograficznych o Mar

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn.

3007 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Wsi spokojna, wsi wesoła"

W związku z realizacją projektu pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs plastyczny.

Świadczenia rodzinne - nowy okres wnioskodawczy

2407 Świadczenia rodzinne - nowy okres wnioskodawczy

 1. Świadczenie wychowawcze (500+): Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rod

Podsumowanie realizacji programu 2017 w ramach realizacji POPŻ 2014-2020

2407 Podsumowanie realizacji programu 2017 w ramach realizacji POPŻ 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej - Organizacja Partnerska Lokalna Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Projekt ” KLUCZ DO ZDROWIA”

2407 Projekt ” KLUCZ DO ZDROWIA”

W okresie od 1 czerwca 2018r do 31 grudnia 2019 roku Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt” KLUCZ DO ZDROWIA „Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 101 175,50 zł.

archiwum wiadomości

GALERIA