Wszystkie

„Dobry Start” już od lipca

1806 „Dobry Start” już od lipca

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów do udziału w projektach

1306 Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów do udziału w projektach

Pragniemy serdecznie zaprosić seniorów do udziału w projektach, które będą organizowane w naszym powiecie. Mają one na celu zachęcić seniorów do aktywnego spędzania czasu.

Małopolski Tele-Anioł

0106 Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie przystępuje do realizacji projektu skierowanego do osób niesamodzielnych pn. „Małopolski Tele-Anioł”. W dniu 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 426 663,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł.

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

2105 Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Dzień Otwarty Kampusu UJ w ramach Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego

2604 Dzień Otwarty Kampusu UJ w ramach Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia organizowane w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędą się w sobotę, 12 maja w godzinach 11.00 – 17.00 na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt „Chcieć to móc!”

2604 Projekt „Chcieć to móc!”

Projekt pt. „Chcieć to móc!” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.

Lokalna Grupa Działania ogasza nabór wniosków

1304 Lokalna Grupa Działania ogasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Oferta wypoczynku dla grupy zorganizowanej

2901 Oferta wypoczynku dla grupy zorganizowanej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wypoczynku Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, który zaprasza w swoje progi grupy zorganizowane na czas ferii zimowych i wakacji.

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

1701 Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, który na okoliczność 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a także w 40. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły pował Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II.

archiwum wiadomości

GALERIA