Inwestycje i Ogłoszenia

Uwaga! Przerwa w dostawie wody

0412 Uwaga! Przerwa w dostawie wody

Z A W I A D O M I E N I E     Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców, od ul. Słonecznej w kierunku centrum miasta, oraz Oś. Nad Torem  że w dniu: 05.12.2018r. (środa), od godz. 11:00 do godz. 14:00 może nastąpić pr

SPOTKANIE INFORMACYJNO - EDUKACYJNE

2911 SPOTKANIE INFORMACYJNO - EDUKACYJNE

Spotkanie w ramach realizacji Kampanii Edukacyjnej RPO „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę"

Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego

2811 Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Miasta zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/1 obr 4 m. Limanowa

2211 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/1 obr 4 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/1 obr 4 m. Limanowa o pow. 10m2 pod ustawienie stoiska handlowego celem sprzedaży zniczy kwiatów. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r.

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

1511 Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna w Limanowej informuje, że w okresie od 09.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

Konkurs

1511 Konkurs "List do Sąsiada"

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza konkurs pn. "LIST DO SĄSIADA"

Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni zakończona

1511 Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni zakończona

W październiku br. została oddana do użytkowania instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kWp na oczyszczalni ścieków w Limanowej. Inwestycja została wykonana przy dofinansowaniu przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”.

UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

0911 UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w związku z organizacją uroczystości patriotycznej - obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Limanowej, w dniu 11 listopada 2018 r. w centrum miasta będą utrudnienia komunikacyjne.

Komunikat - odbiór odpadów komunalnych

0611 Komunikat - odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia że, po wejściu w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

archiwum wiadomości