Strona główna» Aktualności

Inwestycje i Ogłoszenia

 • 23-06

  III JARMARK ŚW. MARII MAGDALENY - informacje dla wystawców

  Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje o możliwości składania ofert na dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe producentów regionalnych i komercyjne w dniu 23 lipca 2017 roku podczas imprezy plenerowej „ III JARMARK HISTORYCZNY ŚW. MARII MAGDALENY”.

 • 23-06

  Modernizacja energetyczna budynków miejskich

  Miasto starało się o dofinansowanie zadań modernizacji energetycznej dziewięciu budynków użyteczności publicznej: czterech Zespołów Szkół Samorządowych, dwóch Miejskich Przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Urzędu Miasta i miejskiego budynku przy ul. Spacerowej.

 • 20-06

  I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch pomieszczeń użytkowych położonych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej.

 • 14-06

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. 100 obr 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. 100 obr 1 m. Limanowa.

 • 14-06

  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki ewid. 452/3 obr 5 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 452/3 obr 5 m. Limanowa o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego w okresie 12 miesięcy.

 • 26-05

  Monitoring i nowe godziny otwarcia miasteczka ruchu drogowego

  Trwają prace związane z montażem oraz instalacją monitoringu na miasteczku ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po ukończeniu prac, obiekt będzie otwarty od 8:00 do 18:00 (w okresie letnim do 19:00), natomiast wypożyczalnia gokartów będzie czynna, tak jak dotychczas, od godziny 14:00.

 • 26-05

  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

 • 30-05

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7 , 437/8 obr 3 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7 m. Limanowa i działki 437/8 obr 3 m. Limanowa.

 • 25-05

  Dofinansowanie na przebudowę Domu Kultury

  Mamy przyjemność poinformować, że Miastu zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 • 22-05

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 872/4 obr 7 m. Limanowa

Archiwum Wiadomości >>