Inwestycje i Ogłoszenia

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

1807 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu wraz z działką 356/10 obr 4 m. Limanowa.

Dni Limanowej - utrudnienia w ruchu

1607 Dni Limanowej - utrudnienia w ruchu

Limanowski Dom Kultury informuje o zmianie organizacji ruchu w dniach od 17 lipca od godz. 18:00 do 26 lipca do godz. 12:00, w związku z trwaniem Dni Limanowej. Zmiana dotyczy ulicy B. Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Szwedzką w Limanowej. W tych dniach, ruch w tym miejscu będzie prowadzony ulicą ks. Łazarskiego.

Wyścig kolarski – utrudnienia w ruchu

0307 Wyścig kolarski – utrudnienia w ruchu

W dniu 6 lipca br. odbędzie się szósty etap Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

II przetarg na sprzedaż działki 100 obr 1

0307 II przetarg na sprzedaż działki 100 obr 1

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa.

Wymiana urządzeń grzewczych w mieście Limanowa

2006 Wymiana urządzeń grzewczych w mieście Limanowa

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W MIEŚCIE LIMANOWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 Oś priorytetowa : 4 regionalna Polityka Energetyczna

Przerwa w dostawie wody 19.06.2018 r.

1806 Przerwa w dostawie wody 19.06.2018 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców, ul. Grunwaldzkiej, ul. Biedronia i przyległych, ul. Lipowej i przyległych /zasilanych z przepompowni wody przy ul. Grunwaldzkiej/ że w dniu: 19.06.2018r. (wtorek),   pomiędzy godz. 9.00 a

II przetarg ustny nieograniczony

2105 II przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu wraz z działką 356/10 obr 4 m. Limanowa

Umowa na rewitalizację w rękach władz Miasta Limanowa

3004 Umowa na rewitalizację w rękach władz Miasta Limanowa

Podczas LXX Uroczystej Sesji Rady Miasta Limanowa przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz Leszek Zegzda z zarządu województwa przekazali burmistrzowi Władysławowi Biedzie umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Ruszają wiosenne porządki na miejskich drogach

1604 Ruszają wiosenne porządki na miejskich drogach

Miasto Limanowa ogłosiło przetarg na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg miejskich i wewnętrznych na terenie miasta.

archiwum wiadomości

GALERIA