Strona główna» Aktualności

Aktualności

2009-03-30 14:17

BASEN W LIMANOWEJ

Intensywne starania o budowę krytej pływalni zostały poprzedzone wieloma spotkaniami w Starostwie Powiatowym. Lokalizacja pływalni była rozważana w kilku miejscach to jednak lokalizacja przy ul. Z. Augusta została zaakceptowana jako najlepsza pod względem dostępności.

Miasto zdecydowało się udostępnić działkę o pow. około 1 ha położoną przy tej ulicy. Miasto niezależnie od przekazanej działki zobowiązało się partycypować w kosztach opracowania dokumentacji, kosztach budowy jak i późniejszej jej eksploatacji w wysokości 50 %. Podstawą do wspólnego działania w sprawie budowy krytej pływalni jest zawarte w dniu 3.08.2007r. porozumienie pomiędzy Miastem Limanowa a Starostwem Powiatowym w Limanowej. Spisanie tegoż porozumienia zostało poprzedzone podjęciem stosownych uchwał przez Radę Miasta Limanowa jak i Radę Powiatu Limanowskiego. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 30.09.2008r.

Jest to obiekt o charakterze rekreacyjno -sportowym ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta, regionu Limanowskiego jak i przebywających w Limanowej turystów. Kubatura tego budynku będzie wynosić 20 tyś. m3 a powierzchnia użytkowa 4.722 m2.

Kryta pływalnia będzie atrakcyjnym obiektem turystycznym podnoszącym walory Miasta jak i Powiatu Limanowskiego, a ponadto jak oszacowano popyt na korzystanie ze strony młodzieży szkolnej jest tak duży, że same szkoły z powiatu zabezpieczą prawie pełne jego wykorzystanie.

Pływalnia obejmuje następujący program użytkowy:

-      basen pływacki 25m x 12,5m 6 torów o głębokości 1,35-1,8 m w którym jednorazowo będzie się mogło kąpać 69 osób.

-      basen dla niepływających 12,5 m x 6,5 m o głębokości 0,35-1,1m w którym jednorazowo będzie się mogło kąpać 20 osób

-      pod tarasem widokowym będzie umieszczona kręgielnia dwutorowa.

-      pomieszczenie do squascha z małą widownią

-      jacuzzi z max ilością kapiących się do 6 osób

-      zjeżdżalnia rurowa do własnej niecki o średnicy 5,5 m i wysokości 6,5 m

-      dodatkowymi atrakcjami będą; grzybek wodny, działka wodne, bicze wodne

-      będzie też pewna powierzchnia przeznaczona na działalność komercyjną jak: bufet, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, siłownia, solarium leżące, solarium stojące, sklepik sportowo – kosmetyczny, salon kosmetyczny. Projekt zakłada, iż z dodatkowych usług może korzystać jednocześnie do 120 osób.

Do podgrzewania wody mają być zamontowane na dachu tegoż budynku solary co powinno wpłynąć korzystnie na zmniejszenie kosztów przyszłej eksploatacji.

W obrębie pływalni  zaprojektowano parkingi w ilości wynikającej z potrzeb.

Nadmienić należy, że czynione są starania ze strony Powiatu o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę krytej pływalni i w tej sprawie zostały złożone wnioski do Małopolskiego Programu Operacyjnego ze środków europejskich z możliwością uzyskania  dofinansowania do do 5 mil. zł. oraz do Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie krytej pływalni ze środków budowy bazy sportowej w Małopolsce z możliwością uzyskania dofinansowania do 30 % wartości inwestycji. Nadmienić należy, że dofinansowanie to nie może być łączone z dwóch źródeł, co nie jest korzystne przy staraniu się o środki zewnętrzne. W dniu 26 marca 2009r. odbyło się otwarcie 14 - tu ofert przetargowych na budowę Krytej Pływalni. Rozstrzygnięcie przetargu winno nastąpić w ciągu 30 dni a zatem spisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe na przełomie kwietnia i maja.

 

 

Rudolf Zaczyński

Z-ca Burmistrza


Autor: