Strona główna» Aktualności

Aktualności

2009-03-30 14:17

BASEN W LIMANOWEJ

Intensywne starania o budowę krytej pływalni zostały poprzedzone wieloma spotkaniami w Starostwie Powiatowym. Lokalizacja pływalni była rozważana w kilku miejscach to jednak lokalizacja przy ul. Z. Augusta została zaakceptowana jako najlepsza pod względem dostępności.

Miasto zdecydowało się udostępnić działkę o pow. około 1 ha położoną przy tej ulicy. Miasto niezależnie od przekazanej działki zobowiązało się partycypować w kosztach opracowania dokumentacji, kosztach budowy jak i późniejszej jej eksploatacji w wysokości 50 %. Podstawą do wspólnego działania w sprawie budowy krytej pływalni jest zawarte w dniu 3.08.2007r. porozumienie pomiędzy Miastem Limanowa a Starostwem Powiatowym w Limanowej. Spisanie tegoż porozumienia zostało poprzedzone podjęciem stosownych uchwał przez Radę Miasta Limanowa jak i Radę Powiatu Limanowskiego. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 30.09.2008r.

Jest to obiekt o charakterze rekreacyjno -sportowym ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta, regionu Limanowskiego jak i przebywających w Limanowej turystów. Kubatura tego budynku będzie wynosić 20 tyś. m3 a powierzchnia użytkowa 4.722 m2.

Kryta pływalnia będzie atrakcyjnym obiektem turystycznym podnoszącym walory Miasta jak i Powiatu Limanowskiego, a ponadto jak oszacowano popyt na korzystanie ze strony młodzieży szkolnej jest tak duży, że same szkoły z powiatu zabezpieczą prawie pełne jego wykorzystanie.

Pływalnia obejmuje następujący program użytkowy:

-      basen pływacki 25m x 12,5m 6 torów o głębokości 1,35-1,8 m w którym jednorazowo będzie się mogło kąpać 69 osób.

-      basen dla niepływających 12,5 m x 6,5 m o głębokości 0,35-1,1m w którym jednorazowo będzie się mogło kąpać 20 osób

-      pod tarasem widokowym będzie umieszczona kręgielnia dwutorowa.

-      pomieszczenie do squascha z małą widownią

-      jacuzzi z max ilością kapiących się do 6 osób

-      zjeżdżalnia rurowa do własnej niecki o średnicy 5,5 m i wysokości 6,5 m

-      dodatkowymi atrakcjami będą; grzybek wodny, działka wodne, bicze wodne

-      będzie też pewna powierzchnia przeznaczona na działalność komercyjną jak: bufet, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, siłownia, solarium leżące, solarium stojące, sklepik sportowo – kosmetyczny, salon kosmetyczny. Projekt zakłada, iż z dodatkowych usług może korzystać jednocześnie do 120 osób.

Do podgrzewania wody mają być zamontowane na dachu tegoż budynku solary co powinno wpłynąć korzystnie na zmniejszenie kosztów przyszłej eksploatacji.

W obrębie pływalni  zaprojektowano parkingi w ilości wynikającej z potrzeb.

Nadmienić należy, że czynione są starania ze strony Powiatu o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę krytej pływalni i w tej sprawie zostały złożone wnioski do Małopolskiego Programu Operacyjnego ze środków europejskich z możliwością uzyskania  dofinansowania do do 5 mil. zł. oraz do Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie krytej pływalni ze środków budowy bazy sportowej w Małopolsce z możliwością uzyskania dofinansowania do 30 % wartości inwestycji. Nadmienić należy, że dofinansowanie to nie może być łączone z dwóch źródeł, co nie jest korzystne przy staraniu się o środki zewnętrzne. W dniu 26 marca 2009r. odbyło się otwarcie 14 - tu ofert przetargowych na budowę Krytej Pływalni. Rozstrzygnięcie przetargu winno nastąpić w ciągu 30 dni a zatem spisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe na przełomie kwietnia i maja.

 

 

Rudolf Zaczyński

Z-ca Burmistrza


Autor:

   Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

   Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

    Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

   Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

   Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

   Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

    Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!

   Maj pełen atrakcji! Dzień Dziecka, Jubileusz Chóru, Limanowski Talent Show!