Strona główna» Aktualności

Aktualności

2007-12-05 21:46

Bezrobocie w Limanowej

Według raportu za III kwartał 2007 r. opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w powiecie limanowskim zarejestrowanych było na dzień 30.09.2007 r. 7513 osób w tym 4624 kobiety. Wg danych dla miasta Limanowa ogółem zarejestrowanych bezrobotnych było 843 osoby w tym: 508 kobiet, 224 osoby to bezrobotni w wieku od 18 do 24 lat. Prawo do zasiłku w Limanowej ma 113 osób, a liczba pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy to 398.  W mieście Limanowa nastąpił spadek osób bezrobotnych pozostających w rejestrze powyżej 12 miesięcy do 47,2 % ogółu zarejestrowanych osób.

Struktura bezrobotnych w wieku do 25 lat wynosi 843 przy 7513 młodych bezrobotnych w powiecie limanowskim co stanowi 26,5 %. Z wykształceniem wyższym pozostaje bez pracy w Limanowej 62 bezrobotnych, z wykształceniem policealnym i zawodowym 206 osób, ze średnim ogólnokształcącym 146 osób, z zasadniczym zawodowym 246 bezrobotnych, a z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 183 bezrobotnych.

 

Dane opracowane na podstawie „Informacji o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego za III kwartał 2007r.” opracowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Autor: Jolanta Szyler