Projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miasta Limanowa w dniu 6 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


UCHWAŁA NR XLIII.278.2017 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

 

Tagi