Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie spisu drobiu

Informujemy, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej zwrócił się do Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego z prośbą o pomoc w sporządzeniu rejestru gospodarstw utrzymujących w stadach przyzagrodowych drób na potrzeby własne.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2016r poz.2091) właściciele drobiu zobowiązani są do zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest tenże drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina, iż niezastosowanie się do wyżej wymienionych przepisów skutkuje nałożeniem kar pieniężnych na właścicieli drobiu i innego ptactwa podczas prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli gospodarstw, w zakresie stosowania przepisów przytoczonego wcześniej Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z roku 2016.


W załączniku wzór zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków.

 

Pliki do pobrania

 

 

 

Tagi