Wielkie świętowanie w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - placówka otwarta po remoncie!

„Każdy człowiek powinien w życiu marzyć ... marzenia się spełniają”– takimi słowami Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 Halina Kożuch powitała gości na oficjalnych otwarciu placówki po remoncie.Mimo, że od dwóch tygodni placówka funkcjonuje na nowo, w dniu 27 lutego 2017r.,  do przedszkola na oficjalne otwarcie
przybyli Poseł na Sejm RP Józef Leśniak, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, W-ce Przewodniczący Rady Miasta Jan Winiewski i Leszek Woźniak, Radni Miasta Limanowa: Irena Grosicka, Walenty Rusin, Janusz Kądziołka, Stanisław Orzechowski, Antoni Dyląg, Mieczysław Sukiennik, Dyrektor ZSS Nr 2 w Limanowej Wiesław Stanik, Kierownik Wydziału Oświaty Halina Waktor, Kierownik Wydziału Promocji Jolanta Szyler oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Piórkowska.

 

 

Dyrektor Halina Kożuch przedstawiła przybyłym gościom przebieg realizowanych prac. Placówka przeszła sporą metamorfozę. Efekty trzymiesięcznego remontu, tj. kolorowe i jasne sale, piękną łazienkę i przestronną klatkę schodową, mogli zobaczyć zaproszeni goście. Pracy było bardzo dużo. Powstała nowa sala przedszkolna na 25 dzieci wraz z zapleczem sanitarnym. Generalny remont przedszkola objął m.in. przebudowę wewnętrzną klatki schodowej, wykonanie nadbudowy tarasu na poziomie parteru o dwie kondygnacje, rozbudowę istniejącego dachu, zmianę przekrycia głównego dachu, zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o., wymianę posadzek i przemalowanie pomieszczeń. Efekt końcowy wyremontowanej placówka robi wrażenie.

Całkowity koszt inwestycji to 616.918,59 zł z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła  278.523,00 zł.

 

 

Pani dyrektor złożyła podziękowania wszystkim osobom i przedstawicielom instytucji, którzy wspierali, służyli pomocą, dobrą radą i doradztwem w realizacji tej wielkiej inwestycji: „Każdy człowiek powinien w życiu marzyć. Będąc dyrektorem, od kilku lat marzyłam, aby przedszkole zostało rozbudowane. Dzisiaj mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają, jednak z marzeń nie można przeprowadzić rozbudowy. Stało się to możliwe dzięki usilnym zabiegom o środki finansowe przez pana Burmistrza Władysława Biedę przy dużym wsparciu pani Przewodniczącej Jolanty Juszczak i całej Rady Miasta Limanowa. Starania te były poparte przez Pana wiceministra Wiesława Janczyka i Pana Posła Józefa Leśniaka.

Marzenia moje spełniły się w przeddzień 65-lecia istnienia przedszkola, gdyż 14 lutego 2017 mogliśmy wejść do nowo rozbudowanego przedszkola. Z tego miejsca w imieniu swoim, nauczycieli, pracowników oraz Rady Rodziców serdecznie dziękuję:
Panu Wiceministrowi Wiesławowi Janczykowi
Panu Posłowi Józefowi Leśniakowi
Panu Burmistrzowi Miasta Limanowa Władysławowi Biedzie
Pani Przewodniczącej Jolancie Juszkiewicz i całej Radzie Miasta
Panu dyrektorowi ZSS nr 2  Wiesławowi Stanikowi za przyjęcie nas do swej szkoły na czas rozbudowy
Panu architektowi Marcinowi Woźniakowi
Panu Janowi Wojtasowi właścicielowi Firmy Wojtas, która podjęła się tych prac w tak ciężkim okresie oraz dla wszystkich Jego pracowników.

Szczególne podziękowania należą  się Rodzicom, za cierpliwość i wyrozumiałość w okresie rozbudowy”.

 


 

Głos zabrał również burmistrz Władysław Bieda, który podkreślił zaangażowanie i pracę dyrekcji przedszkola i pracowników, którzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali wzorowo przedszkole po remoncie do przyjęcia wychowanków. Podziękował także rodzicom za wyrozumiałość  i zrozumienie utrudnień związanych z remontem.

 


 

Dopełnieniem uroczystości w przedszkolu był występ „Małych Limanowian” – zespół, mimo częstej rotacji, działa przy przedszkolu od 45 lat. Obecnie aktywnie współpracuje z Zespołem „Limanowianie” działającym przy Limanowskim Domu Kultury. 

 

 

Były tańce, śpiewy i recytacja wierszy – występ przedszkolaków spotkał się z ciepłym przyjęciem. 

 

 

Dyrekcja, Pracownicy oraz same przedszkolaki chcą podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji inwestycji, która zapewni najmłodszym możliwość wspólnej zabawy i nauki w sprzyjających i bezpiecznych warunkach.

 

 

Tagi

GALERIA