Międzyszkolny Konkurs „Limanowa w oczach dziecka”

Dostrzeżenie przez dzieci piękna miasta, jego kultury, tradycji, wszystkiego, co je wyróżnia spośród innych miejsc. Motywowanie uczniów do poznawania dziejów miasta, znanych postaci, ważnych obiektów, pomników, firm, fauny, flory oraz ulic naszego miasta z uwzględnieniem nazwy i adresu swojej szkoły - to główne cele organizowanego konkursu "Limanowa w oczach dziecka".

 

 

 

Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu „Limanowa w oczach dziecka”
pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
mgr inż. Władysława Biedy
oraz Dyrektora ZSS Nr1 mgr Kazimiery Zięby


Cele konkursu:

Dostrzeżenie przez dzieci piękna miasta, jego kultury, tradycji, wszystkiego, co je wyróżnia spośród innych miejsc. Motywowanie uczniów do poznawania dziejów miasta, znanych postaci, ważnych obiektów, pomników, firm, fauny, flory oraz ulic naszego miasta z uwzględnieniem nazwy i adresu swojej szkoły. Zwrócenie uwagi na ekologię, turystykę, rekreację.

Warunki konkursu:

I   Konkurs plastyczny
1. Temat: „Ważne wydarzenia na terenie naszego miasta”
2. Uczestnicy: uczniowie klas I – III SP z terenu miasta.
3. Technika dowolna.
4. Format prac: A – 3. Praca powinna być wykonana samodzielnie, oprawiona i opisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa). Nie uwzględniamy prac zbiorowych. Każda klasa może przysłać 5 prac.
5. Termin nadsyłania prac – do 17 marca 2017 r. Prace przesyłać przez szkołę. Uczniowie nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, a ich prace zostaną umieszczone na wystawie w ZSS Nr 1 oraz na stronie internetowej szkoły i Urzędu Miasta. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników i eksponowania wyróżnionych prac.

II  Konkurs wiedzy
1. Uczestnicy: uczniowie kl. III SP z terenu miasta (szkołę reprezentuje 6 osób).
2. Forma: Uczniowie otrzymują zestawy jednakowych dla wszystkich pytań dostosowanych do wieku i ich możliwości. Każde pytanie punktowane jest według skali trudności. Oceny dokonuje powołana komisja.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 17 marca 2017 r. Zgłoszenia dokonuje szkoła.
4. Termin konkursu: 24 marca 2017r. godzina 9.00.
5. Literatura:
·    „Limanowa miasto w Beskidzie Wyspowym”, Urząd Miasta, Limanowa 2007r.
·    Plan miasta Limanowa, mapa Polski

·    Echo Limanowskie, listopad-grudzień 2016r. strona 3 - 8
6. Załącznik: „Właściciele dworu w Mordarce”M Kowalska  str. 14 - 16

 

Organizatorzy:

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego: mgr B. Banach, mgr M. Golonka, mgr I. Kruzel, mgr D. Reciak

Prace i zgłoszenia nadsyłać na adres:

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej
ul. Marii Konopnickiej 4
34 – 600 Limanowa (z dopiskiem „ Limanowa w oczach dziecka”)
tel. 018/3371-171

 

 

Źródło: ZSS nr 1 w Limanowej

 

Tagi