Cykl warsztatów iluminatorskich pt. „Kwiatki doktora Sebastiana Flizaka”.

Wszystkich zainteresowanych kaligrafią oraz zdobnictwem książkowym zapraszamy na cykl warsztatów iluminatorskich pt. „Kwiatki doktora Sebastiana Flizaka”.

 

 

Inspiracją dla tych warsztatów stało się opracowanie wydane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w ubiegłym roku pt. „Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera”. Książkę tą Muzeum zakupiło do swoich zbiorów i jest dostępna w naszej bibliotece.

 

Dr Sebastian Flizak współpracował z prof. Adamem Fischerem (1889-1943) zbierając i opracowując materiał naukowy do Słownika słowiańskich wierzeń i zwyczajów ludowych, m.in. gromadził i przesyłał profesorowi opisy i okazy roślin. Z zachowanych fragmentów jego korespondencji do prof. Adama Fischera można wnioskować jak bardzo był zaangażowany w pracę nad tym dziełem. W bieżącym roku mija 45 lat od śmierci tego znanego etnografa i badacza kultury terenów Zagórzan. Warsztaty są przyczynkiem do wspomnienia tej niezwykłej postaci.
Nasza praca iluminatorska będzie oparta o opisy wybranych roślin oraz ręcznie kolorowane litografie z XVI i XIX-wiecznych opracowań botanicznych (faksymile z bibliotek cyfrowych). Podglądniemy również studia kwiatów wykonane przez limanowskiego artystę malarza Maksymiliana Brożka (1897-1977), znajdujące się w zbiorach Muzeum.

 

Przy użyciu dostępnych w muzealnym skryptorium materiałów iluminatorskich stworzymy Kartę zielnika. Spotkania będą odbywać się w piątki, od godz. 15 – 17, począwszy od 7 kwietnia br. Dokończyć lub kontynuować swoją pracę można będzie w soboty. Zapraszamy serdecznie do wspólnej pracy. Względy organizacyjne wymagają wcześniejszego zapisu, o co bardzo prosimy: 18 3372 042 lub w biurze Muzeum. Koszt: 5 zł/ 2g. Prowadząca warsztaty: Lidia Marek-Jurkowska.

 

Sebastian Flizak ( 1881 - 1972) − Ur. w Podobinie. Polski etnograf, kierownik Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, nauczyciel szkół średnich w Bochni, Nowym Targu, Brzozowie, we Lwowie, Sanoku, Mszanie Dolnej i Tymbarku.

Studiował filologię klasyczną i germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1904 kontynuował studia na uniwersytecie w Monachium (do 1905). Rozprawa Alpen in der deutschen Poesie przyniosła mu w 1908 dyplom doktora filozofii. Działacz Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Sanoku, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członek sanockiego Koła Towarzystwa Tatrzańskiego, w okresie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu. Kierownik Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, założyciel i wieloletni prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej.
Jego publikacje zamieszczone są na łamach Ludu, Wierchów, Ziemi i Piasta. Swoje badania etnograficzne prowadził gromadząc materiały o budownictwie, pasterstwie, wierzeniach, strojach, prawie zwyczajowym, nazewnictwie i literaturze ludowej Zagórzan; publikował również w Pracach i Materiałach Etnograficznych i Orlim Locie. Do najważniejszych jego prac należą: Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórzan (1952), wydane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jako tom IV "Archiwum Etnograficznego" a także Strój Zagórzan (1956). Pozostawił też prace nieopublikowane, m.in. maszynopis Wieś Podobin w pow. Limanowa, i inne, zgromadzone w archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu i archiwum oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej. Wygłaszał też liczne odczyty i pogadanki radiowe. Od 1940 roku mieszkał w Mszanie Dolnej, gdzie zmarł i tam został pochowany.


 

 

Źródło:  Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

 

 

Tagi