Rozbudowa cmentarza komunalnego

Cmentarz komunalny w Limanowej powstał w czasie, gdy miasto i gmina tworzyły jeden samorząd. Do dziś użytkowany jest zarówno przez mieszkańców Miasta Limanowa, jak również mieszkańców Gminy Limanowa ze wsi: Mordarka, Jabłoniec, Stara Wieś, Lipowe oraz Sowliny.

 

/kliknij, aby powiększyć/


Podział samorządu terytorialnego nastąpił w 1992 roku, wprowadzając rozgraniczenie między miastem a gminą, tym samym rozdzielając obowiązki, także w zakresie prowadzenia cmentarza względem mieszkańców danego terenu. Jednak obowiązki wynikające z utrzymania cmentarza komunalnego po dziś dzień, spoczywają na Mieście Limanowa. Z uwagi na to, że miejsca pochówku na cmentarzu są na wyczerpaniu, podjęto starania o rozbudowę cmentarza, na terenie przyległym zakupionym przez Miasto Limanowa. Sporządzona została pełna dokumentacja, uzyskano pozwolenia i w pierwszej połowie marca ogłoszono przetarg na realizację. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 494.088,06 zł. Projekt zakłada m.in. wykonanie wewnętrznych alejek z nawierzchnią z kostki brukowej i nawierzchnią bitumiczną, chodników z nawierzchnią z kostki brukowej, miejsc parkingowych utwardzonych tłuczniem, a także likwidację starego i budowę nowego ogrodzenia wraz z wejściami na cmentarz. Planowana jest także rozbudowa sieci oświetlenia, kanalizacji deszczowej, jak również budowa nowego wodociągu wraz z punktami czerpalnymi. Gmina Limanowa nie posiada własnego cmentarza komunalnego, a do tej pory około 30% pochówków na obecnym cmentarzu jest z terenów gminy. W związku z tym, że istniejący cmentarz powstał wspólnym wysiłkiem miasta i gminy, to taki sposób wykorzystania był właściwy. Jeżeli natomiast z części rozbudowanej, nadal mieliby korzystać mieszkańcy miasta i gminy, to logicznym rozwiązaniem jest, aby do kosztów rozbudowy dołożyła się Gmina Limanowa. Dlatego zwrócono się do Wójta Gminy Limanowa z projektem porozumienia i propozycją, by Gmina włączyła się finansowo w realizację przedsięwzięcia, pokrywając 1/3 kosztów rozbudowy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prowadzenie cmentarza komunalnego jest zadaniem własnym każdej gminy, więc propozycja porozumienia jest w pełni uzasadniona. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, czy Gmina Limanowa włączy się w rozbudowę. Jeżeli Miasto Limanowa sfinansuje w całości rozbudowę cmentarza, to na części rozbudowanej udostępniać będzie miejsca pochówku tylko dla mieszkańców miasta, gdyż za pieniądze miejskich podatników nie można realizować zadań gminy. Dla mieszkańców z terenu gminy na pewno ważne jest, aby groby ich bliskich położone były w niedalekiej odległości. Jeżeli zatem Gmina nie chce wspólnego cmentarza to, aby nie sprawiać kłopotu mieszkańcom, możliwe jest wybudowanie gminnego cmentarza w bezpośrednim sąsiedztwie. Tym bardziej, że po sąsiedzku jest działka, którą prywatny właściciel chce sprzedać. Gmina Limanowa powinna szybko zakupić tę działkę i przystąpić do budowy swojego cmentarza.

Tagi