Projekt nauki pływania dla dzieci z limanowskich szkół!

„Już pływam” to małopolski projekt nauki pływania skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy nie umieją pływać. Planowany ogólny koszt realizacji projektu nauki pływania w Limanowej wynosi 30.895 zł w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 8.800 zł.

 Celem Programu jest przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich przez młodych Małopolan, co umożliwi wzrost ich bezpieczeństwa m.in. poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, jak i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

 

Po raz piąty do projektu przystąpiło Miasto Limanowa. Realizacja projektu rozpoczęła się 3 kwietnia 2017 r., a planowane zakończenie nastąpi 14 czerwca 2017 r. W projekcie weźmie udział 109 uczniów klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa. Zorganizowanych zostanie 9 kursów. Każdy kurs będzie obejmował 10 wyjazdów na basen po 2 godz. zajęć nauki pływania.Nad każdą grupą uczniów będzie sprawowana opieka przez nauczyciela szkoły, do której uczęszczają uczniowie. Dla uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 i 4, ze względu na odległość, zostanie zorganizowany transport. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów nauki pływania w grupach od 10 do 15 uczniów, pod nadzorem ratowników zatrudnionych na pływalni.

 

 

Tagi