Weź udział w Turnieju Szachowym!

Najmłodszych miłośników królewskiej gry zapraszamy do rywalizacji szachowej. Turniej Szachowy na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1. Zapraszamy!

 

 

TURNIEJ SZACHOWY
NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Patronat: Burmistrz Miasta Limanowa

Organizator: Urząd Miasta Limanowa

Miejsce: Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej, ul. M. Konopnickiej 4

Cel zawodów: popularyzacja gry w szachy wśród dzieci szkół podstawowych i przedszkoli.

Termin zawodów: 19 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie: godz. 9.00

 
Uczestnicy:
Turniej szachowy przewidziano dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Limanowa, uczęszczających do limanowskich przedszkoli i szkół podstawowych.


Rozgrywki przeprowadzone zostaną w następujących grupach wiekowych:
a/ dzieci przedszkolne - rocznik 2010 i młodsze
b/ klasy I – III, tj. urodzone w latach 2009 – 2007
c/ klasy IV – VI, tj. rok urodzenia 2006 – 2004

Tempo gry:

10 minut na partię dla zawodnika, siedem rund system szwajcarski /przy mniejszej ilości zgłoszeń w grupach niż 9 osób s. „każdy z każdym“/ kojarzenie komputerowe. Turniej przeprowadony zostanie zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego PZSzach /wersja internetowa/ - przez arbitra FIDE – Ryszarda Ewerta.

 

Zgłoszenia do turnieju:

zgłoszenia przyjmuje WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI Urzędu Miasta Limanowa (tel. 18 3372054 wew. 147 i 144) sport@miasto.limanowa.pl na specjalnie przygotowanym dokumencie zgłoszenia stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu. Zgłoszeń można dokonać w formie internetowej lub osobiście.

 

Termin zgłoszeń: upływa w dniu 16 czerwca 2017 r. do gdzo. 14.00

Nagrody: dla uczestników przewidziano dyplomy i puchary dla zwycięzców w każdej kategorii.


Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Tagi