Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa Miejskiego

W dniach od 7 do 9 czerwca 2017r. (środa - piątek) Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wziął udział w międzynarodowej Konferencji Partnerstwa Miejskiego zorganizowanej we Lwowie, której uczestnikami byli przedstawiciele miast z terenu Niemiec, Ukrainy, Rumunii i Polski.

 

 

Konferencja została zorganizowana po raz drugi, jednak po raz pierwszy mogły wziąć w niej udział urzędy miast z terenu Polski i Rumunii. Konferencja była w całości finansowana przez organizatora, którym była organizacja Engagement Global.

 

 

Celem konferencji było omówienie możliwości płynących z dwu- oraz trójstronnej współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami z Niemiec, Ukrainy, Rumunii i Polski. Skupiono się na korzyściach, jak również na wyzwaniach, które prowadzi ze sobą tego typu współpraca. Podczas konferencji można było usłyszeć wypowiedzi przedstawicieli miast, które wprowadziły u siebie tego typu współpracę oraz dzięki urozmaiconym prezentacjom zobaczyć „na żywo”  jak ta współpraca przebiega.

 

 

Konferencja we Lwowie umożliwiła spotkanie Burmistrza Miasta Limanowa z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi z miejscowości Truskawiec (Ukraina) oraz Wathlingen (Niemcy). Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami tych miast a Burmistrzem były obchody uroczystości rocznicowch miasta Truskawiec przewidziane w dniach 16 – 18 czerwca 2017r., wystawa obrazów i rzeźb, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Wathlingen, jak również omówienie usłyszanych na konferencji projektów istniejących już miast partnerskich w celu poszerzenia współpracy pomiędzy Limanową, Truskawcem a Wathlingen.

 

Konferencja przyniosła wiele korzyści, poddała propozycje rozwiązań różnych kwestii, nie tylko na szczeblu międzynarodowym lecz także krajowym, jako że brali w niej udział przedstawiciele miast z Polski.  Dzięki tej konferencji współpraca pomiędzy miastami zagranicznymi wydaje się w zupełności realna.

 

 

 

Tagi