Miasto Limanowa kolejny raz nagrodzone!

Miasto Limanowa zajęło III miejsce w kategorii "Pozainwestycyjna działalność gospodarcza" w rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za 2016 rok. Nagrodę odebrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

 

Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popularności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane są poszczególne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała  tegorocznych  zwycięzców. 


Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego odbyła się już po raz dziewiąty. W tym roku także podzielona została na kilka kategorii: "Generowanie dochodów", "Pozainwestycyjna działalność gospodarcza", "Aktywność Inwestycyjna Gminy", "Efekty Polityki Społecznej", "Dynamika". 

 


 

W kategorii "Pozainwestycyjna działalność gospodarcza" na III miejscu sklasyfikowano Miasto Limanowa.

 Na uroczystej gali, prezentującej wyniki pracy zespołu ekonomistów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Fundacji Sądeckiej, znaleźli się zatem sami najlepsi samorządowcy naszego regionu. "Ten ranking pokazuje przede wszystkim ogromny potencjał, jaki tkwi w miastach i gminach naszego regionu.  Także jego różnorodność i dynamiczny rozwój, który jest możliwy dzięki dobrym włodarzom samorządów i determinacji samych mieszkańców" - mówiła Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, która tegoroczną edycję wydarzenia objęła honorowym patronatem.

 

Zaprezentowane wyniki rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego wykazały jak trudnym zadaniem jest jednocześnie dbać o przychody, nie zaniedbując inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków, zachowując przy tym wysoki poziom świadczeń dla mieszkańców.Obok Władysława Biedy Burmistrza Miasta Limanowa na widowni zasiedli Jolanta Juszkiewicz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Jan Winiewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa oraz radny Walenty Rusin.

 


Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego odbyła się już po raz dziewiąty. Prezentacji wyników rankingu i gali wręczania nagród towarzyszyły cykl warsztatów „Samorząd Subregionu Sądeckiego – Perspektywa roku 2018".

 

na podstawie: www.sadeczanin.info

foto: Walenty Rusin

 

 

 

 

Tagi

GALERIA