Informacja w sprawie poszerzenia obwodów szkolnych

W dniu 21 czerwca 2017 Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Limanowa.


Poniżej link do uchwały:
UCHWAŁA NR LI.333.2017 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zawarcia między Miastem Limanowa a Gminą Limanowa porozumienia w przedmiocie zasad i trybu przejęcia zadania publicznego Gminy Limanowa w zakresie edukacji przez Miasto Limanowa poprzez poszerzenie obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa o tereny wchodzące w skład Gminy Limanowa oraz utworzenia dla dzieci z terenu Gminy Limanowa chcących realizować obowiązek szkolny w miejskim Zespole Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej dodatkowego oddziału począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

Mamy nadzieje, że kolejne kompromisowe rozwiązanie zaproponowane przez Miasto Limanowa spotka się z uznaniem Radnych Gminy Limanowa, którzy podejmą uchwałę również ze swojej strony, co zadośćuczyni oczekiwaniom mieszkańców gminy.

Tagi