Kapliczki Małopolski 2017

Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 340 000 zł na realizację 64 zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach z terenu Małopolski.

 

 

Wśród wniosków została również uwzględniona Kapliczka na Cmentarzu Komunalnym w Limanowej. Kapliczka ufundowana w 1925 r. przez Agatę i Wojciecha Jońców została poświęcona przez ks. Prałata K. Łazarskiego. Kapliczka ta wybudowana na planie kwadratu, z ostrołukowym wejściem, zwieńczona dwuspadowym dachem. Stan zachowania elewacji jest bardzo dobry, natomiast w środku ściany są zawilgocone z odpadającymi płatami tynku. Wejście stanowi ażurowa krata bez oszklenia. Celem zadania jest zwiększenie wartości obiektu poprzez modernizację i konserwacje substancji zabytkowej.


Rezultatem będzie zachowanie dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń oraz rozpowszechnienie wartości architektury sakralnej.


Szacowany koszt renowacji Kapliczki wynosi ok.10.292,85 zł, z czego 5.000 zł, będzie pochodziło ze środków zewnętrznych (wnioskowano o 7.719,60 zł).

 

 

 

Tagi