Promocja Limanowej w konkursie krótkofalarskim

Radioklub Limanowski w ramach współpracy z Limanowskim Domem Kultury oraz z Urzędem Miasta Limanowa przyłącza się do obchodów Dni Limanowej 2017.


W związku z tym członkowie klubu zorganizowali ogólnopolski konkurs krótkofalarski pod nazwą: "Pierwszy Konkurs Krótkofalarski z okazji Dni Limanowej - O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa". Z tej to okazji Radiostacja klubowa otrzymała specjalny znak okolicznościowy, przyznany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Znak ten to SN0L. Składa się on z trzech członów: prefiksu, cyfry określającej oraz sufiksu, gdzie SN to międzynarodowy prefiks identyfikacyjny dla Polski. Cyfra 0 (zero), określa stację radiową jako okolicznościową, natomiast sufiks L to pierwsza litera nazwy miasta Limanowa.

 

 

Jak informuje Prezes Radioklubu Leszek Michura-sp9nsy, konkurs polegać będzie na tym, że w zakresach radiowych przeznaczonych dla krótkofalowców, wszystkie stacje radiowe związane z Limanową, w tym stacja klubowa, prowadzić będą łączności z krótkofalowcami na całym świecie, głównie jednak z Polski i przydzielać będą punkty oraz literki do hasła "LIMANOWA". Każda stacja inną literkę.

 

Zwycięzcą konkursu, a tym samym zdobywcą Pucharu Burmistrza Miasta, zostanie ten, kto zdobędzie największą ilość punktów oraz wszystkie litery do hasła "LIMANOWA", czyli nawiąże obustronne łączności ze wszystkimi stacjami organizatora, w okresie od 22 lipca do 6 sierpnia 2017. W zawodach konkursowych zamierza brać udział około 27 stacji radiowych po stronie organizatora. Regulamin konkursu został rozesłany drogą elektroniczną do wszystkich ważniejszych podmiotów związanych z krótkofalarstwem w Polsce.

 

Po podsumowaniu nadesłanych zgłoszeń konkursowych, komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu rozlosuje też nagrody rzeczowe pośród uczestników.

 

Do zdobycia w konkursie: Puchar Burmistrza Miasta Limanowa, dyplomy dla zwycięzców, dyplomy uczestnictwa, okolicznościowe gadżety (10 szt.), oraz ufundowana przez sponsora specjalna nagroda rzeczowa.

 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronach: www.qrz.com/db/SN0L, www.sp9krj.pl/news.php oraz www.facebook.com/leszekles.michura.

 

Konkurs ma na celu szeroko pojętą promocję Miasta Limanowa w kraju i za granicą. Za wszystkie łączności przeprowadzone przez stację okolicznościową SN0L, będą wysyłane specjalne potwierdzenia w formie karty, z nadrukiem promującym Miasto Limanowa.

 

Po zakończeniu konkursu zostanie sporządzony i przesłany do współorganizatorów odpowiedni raport w formie pokazu.

 

 

 

Tagi