Spotkanie z przedstawicielami zaprzyjaźnionych miast

Święto Miasta – Dni Limanowej nie tylko bogata oferta kulturalna koncerty, konkursy i prezentacje. To również czas na spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, do grona których zaliczają się mieszkańcy miast, z którymi Limanowa prowadzi współpracę i potwierdzone partnerstwo. Z tej tez okazji w Dniach Limanowej wzięły udział delegacje miast z Wathlingen (Niemcy), Dolny Kubin (Słowacja), Nagykallo (Węgry), Tryskawiec (Ukraina) oraz Kłodzko (Polska).

Goście uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Dni Limanowej, zwiedzali miasto oraz okolice. Jednak najważniejszym punktem programu było oficjalne spotkanie w Urzędzie Miasta z Burmistrzem oraz Radą Miasta.Dodatkową okazją do świętowania był jubileusz 20 lat partnerstwa z niemieckim miastem Wathlingen, na tę okoliczność nieobecny Burmistrz Wolfgang Grube, wspominając początki wieloletniej przyjaźni, napisał poniżej publikowany list:

Drodzy Przyjaciele,
jak wiecie, z powodów zdrowotnych nie mogę w obecnym czasie osobiście wziąć udziału w uroczystościach. W ten sposób, przez ten list, dziękuję za wiele dobrych myśli i życzeń, które zawsze dodawały mi sił.

Przed 22 laty chór chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej odwiedził gminę zbiorczą Wathlingen, przywożąc ze sobą pismo wystosowane przez miasto Limanowa. W piśmie tym wyrażono chęć współpracy. Mała delegacja złożona z członków rady miasta i administracji gminy zbiorczej odwiedziła w związku z tym Limanową i przekazała zaproszenie dla Rady miasta Limanowa na 20 do 22 października 1995 roku. Trwało jeszcze do 24 września 1997 roku, zanim doszło do zawarcia partnerstwa – umowę podpisali burmistrz Roman Duchnik, burmistrz Wolfgang Grube oraz dyrektor administracji gminy zbiorczej Egon Fritz.
W międzyczasie zawiązała się grupa poparcia przyjaźni między miastem Limanowa, a gminą zbiorczą Wathlingen, która postawiła sobie za cel ożywić to partnerstwo. W poprzednich latach udało nam się wspólnie umożliwić kilkuset mieszkańcom spotkania w Limanowej i w gminie zbiorczej Wathlingen. Nie znam w moim regionie żadnego partnerstwa międzynarodowego, które rozwijałoby się tak prężnie jak nasze.
Partnerstwa miast i gmin, wspierane przez mieszkańców, krzewią pokój.  Polska, a tym samym także Limanowa, mogą z dumą spoglądać wstecz na swój rozwój w ostatnich 20 latach. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej dzięki partnerstwu miast są w ważny sposób uzupełniane, bo to my, ludzie,  kształtujemy społeczeństwo. Dlatego ważnym jest ożywianie partnerstwa i zainteresowanie młodych ludzi tym, iż pokój i zrozumienie między narodami nie są prawem naturalnym, lecz zadaniem nas – ludzi, ugruntowanym w naszej kulturze oraz  religii, która uczy nas, jak żyć w szacunku do swoich braci i sióstr.

W tym duchu zachęcajmy się w dalszym ciągu wzajemnie do prowadzenia tego partnerstwa
z Bożym błogosławieństwem w przyszłość.

Wolfgang Grube
Burmistrz Gminy Zbiorczej Wathlingen


Spotkanie poprowadził gospodarz miejsca, Burmistrz Miasta Władysław Bieda, który we wstępie powitał licznie zgromadzonych gości, po czym podkreślił jak wielką sprawą jest podtrzymywanie i rozwijanie partnerstwa słowami:

Naszym Partnerstwem Miast stworzyliśmy podstawy, aby uprzedzenia mogły zostać przełamane, a powstał wzajemny szacunek oraz prawdziwa, szczera przyjaźń. Naszym celem było i jest zaangażowanie w to partnerstwo możliwie najwięcej osób, by w ten sposób napełnić je życiem również na przyszłość, gdyż tylko kiedy ludzie się poznają, zbliżają się ku sobie narody.


Następnie Burmistrz zaprezentował i opowiedział o zmianach jakie zaszły w Limanowej, po czym poprosił przedstawicieli delegacji o zabranie głosu i przedstawienie miasta, które reprezentują.


Wśród zaproszonych był Bernd Bolz, stojący na czele delegacji Zbiorczej Gminy Wathlingen w Niemczech, który przyjechał w imieniu Wolfganga Grube - Burmistrza Wathlingen, a także Andrzej Kulczyński – Burmistrz Miasta Truskawiec wraz z delegacją z Ukrainy, Roman Matejov - Burmistrz Miasta Dolny Kubin z delegacją reprezentującą Słowcję, Zoltan Toth – Zastępca Burmistrza Miasta Nagykallo przybyły delegacją z Węgier oraz Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka wraz z delegacją.Miejscem spotkania była Sala narad Urzędu Miasta Limanowa, która pozwoliła na zaprezentowanie poszczególnych miast w formie prezentacji multimedialnych, a także filmów promujących region. Tematem przewodnim prezentacji były inwestycje i rozwój, ale nie zabrakło również aspektów kulturalnych przedstawiających tradycje oraz prezentujących organizowane festiwale i inne kulturalne wydarzenia.


Przyjazna atmosfera spotkania sprzyjała wzajemnemu poznawaniu oraz porównywaniu osiągnięć zagranicznych samorządów.

Tagi

GALERIA