Trwają prace związane z termomodernizacją budynków miejskich

Miasto uzyskało dofinansowanie zadań modernizacji energetycznej dziewięciu budynków użyteczności publicznej, w tym: czterech Zespołów Szkół Samorządowych, dwóch Miejskich Przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Urzędu Miasta, a także miejskiego budynku przy ul. Spacerowej.


Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 525 608 zł. Całkowita wartość projektu to 6 255 512 zł.

Zespół Szkół Samorządowych nr 1Zakres prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na dwa kotły kondensacyjne o mocy 200 kW każdy, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp.

Zespół Szkół Samorządowych nr 2Zakres prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na dwa kotły kondensacyjne o mocy 120 kW każdy, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,5 kWp.

Zespół Szkół Samorządowych nr 3Zakres prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na dwa kotły kondensacyjne o mocy 120 kWp i 170 kWp), przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp.

Zespół Szkół Samorządowych nr 4

Zakres prac obejmuje wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp.

Miejskie Przedszkole nr 1

Zakres prac obejmuje przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,0 kWp.

Miejskie Przedszkole nr 2Zakres prac obejmuje przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej
o mocy 7,75 kWp.

Miejski ŻłobekZakres prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na dwa kotły kondensacyjne o mocy do 65 kW każdy, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kWp.

Budynek Miejski Spacerowa nr 8

Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę okien, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., modernizację kotłowni z wymianą kotła na kondensacyjny o mocy do 65 kW, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

Urząd Miasta Limanowa

Zakres prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotła na kondensacyjny o mocy do 80 kW, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14 kWp.

Wykonane modernizacje, oprócz poprawy warunków, pozwolą obniżyć koszty utrzymania budynków. Remonty potrwają do końca roku.

Tagi