Nowy rok szkolny rozpoczęty - czas na zmiany

W związku z reformą ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a klasy gimnazjalne włączone zostały do szkół podstawowych.

W wyniku wprowadzonych zmian, od 1 września zmieniły się nazwy szkół prowadzonych przez miasto Limanowa i tak:

 

 1. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej od 1 września 2017r. nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Limanowej. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Limanowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi i Miejskie Przedszkole Nr 3 w Limanowej.
 2. Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej od 1 września   2017r. z mocy prawa stał się Szkołą Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi.
 3. Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej od 1 września 2017 r. z mocy prawa stał się Szkołą Podstawową Nr 3 im. Ks. pułkownika Józefa Jońca w Limanowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi.
 4. Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej od 1 września 2017 r. nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Limanowej. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi i Miejskie Przedszkole Nr 4 w Limanowej.

 

Od 1 września do szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do przedszkoli na terenie miasta uczęszcza  2.862 uczniów, w tym:

 • do przedszkoli miejskich - 550
 • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 125
 • do szkół podstawowych – 1.714,   w tym 270 do klas  pierwszych
 • do klas gimnazjalnych w szkoła podstawowych - 473.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w miejskich szkołach i przedszkolach utworzonych zostało 121 oddziałów:

 • oddziałów przedszkolnych w przedszkolach miejskich – 22
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 5
 • oddziałów szkoły podstawowej – 76
 • oddziałów klas gimnazjalnych 18.


Liczba uczniów w przedszkolach miejskich jest taka sama jak w roku szkolnym 2016/2017. W szkołach liczba uczniów zmniejszyła się o 18 uczniów.

 

Liczba oddziałów w przedszkolach pozostała na poziomie roku szkolnego 2016/2017, natomiast liczba oddziałów w szkołach zmniejszyła się  o 1 oddział. W szkołach miejskich nie wystąpiła konieczność zwolnienia nauczycieli. Złożone do opiniowania aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli  uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. W związku z wypracowanym projektem porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Limanowa w Szkole Podstawowej Nr 4 w Limanowej, został utworzony drugi oddział klasy pierwszej.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie od klas I – VII szkół podstawowych oraz uczniowie klas II i III gimnazjum zostaną wyposażeni w darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Na wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały  edukacyjne i materiał ćwiczeniowe Miasto Limanowa wnioskowało  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 309.141,15 zł.

 

 

 

Tagi