Limanowski Chór Chłopięcy na Kongresie Chóralnym PUERI CANTORES

W dniach 7-10 września 2017 r. Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej dyrygowany przez Panią Halinę Dyczek przebywa na IX Kongresie Chóralnym Polskiej Federacji Pueri Cantores.

 

W dniu 7 września 2017 r. otwiera Kongres Koncertem Inauguracyjnym we Lwowie w Katedrze Lwowskiej, a 8-10 września 2017r. uczestniczy w programie kongresowym w Rzeszowie i woj. podkarpackim.

Hasło Kongresu „Obdarz Panie nasze czasy pokojem” daje możliwość do wspólnej, wyrażonej m.in.  poprzez śpiew chóralny, modlitwy o pokój w regionie i świecie. Hasło to urzeczywistnione będzie modlitwą o pokój z udziałem wszystkich uczestników /ok. 1200 młodzieży chóralnej szkolnej z 30 zespołów polskich zrzeszonych w Federacji oraz 6 zespołów zagranicznych/ w Kościele Farnym w Rzeszowie. Przewidziana jest także tzw. „Noc Chórów”, w ramach której limanowianie koncertują w Głogowie Małopolskim. Kongres to również prezentacja dorobku wszystkich zespołów rzeszowskiemu społeczeństwu, to spotkania z rówieśnikami, wymiana doświadczeń i repertuaru oraz promocja naszego miasta na ogólnopolskim forum.

 

 

tekst: Adam Mazuga

 

 

Tagi