Nowe nazwy miejskich ulic: Spokojna, Pogodna i Moniuszki

Ustawa dekomunizacyjna z dnia 1 kwietnia 2016 r. nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm czy inny ustrój totalitarny. 

Krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej sprawdził nazwy 175 limanowskich ulic i do zmiany nazwy wskazał cztery miejskie ulice, w tym: ul. Jana Cepielika, ul. Gen. Zygmunta Berlinga, ul. Franciszka Zięby i ul. 19 Stycznia. Na wspólnym posiedzeniu komisji Rada Miasta rozpatrywała wnioski złożone przez mieszkańców i stowarzyszenia działające na terenie Limanowej. Komisje Rady Miasta ustaliły, że przy nadawaniu nazw ulicom radni będą kierować się wnioskami mieszkańców miasta mieszkających przy tych ulicach. W związku z powyższym, dotychczasowa ulica gen. Zygmunta Berlinga zmieniła nazwę na Moniuszki (zmiana polega na przedłużeniu istniejącej ul. Moniuszki), ul. Jana Cepielika nazwana została ul. Spokojną, a nazwę ul. 19 Stycznia, zgodnie z wolą mieszkańców zmieniono na ul. Pogodną. Zniesiona została nazwa ulicy Franciszka Zięby, ponieważ nikt nie jest przy niej zameldowany, co wynika z tego, że ulica ta powstała później niż sąsiednie i jest krótka. Nową nazwę Rada Miasta uchwali po uzyskaniu opinii sąsiadujących z tą ulicą domów.

Co istotne, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, zmiana nazw ulic, w trybie dekomunizacji, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dlatego też mieszkańcy, których dotyczą zmiany, nie są zobowiązani do wymiany dokumentów zawierających dotychczasowe dane adresowe. Ponadto wszystkie zgłoszone propozycje zostały zachowane i będą rozpatrywane w okresie późniejszym, np. w stosunku do nazw rond.

Tagi