VII Niepodległościowy Złaz Turystów na Jabłońcu

W niedzielę 5 listopada br. już po raz siódmy na jabłonieckim wzgórzu zaroiło się od dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczął się VII Niepodległościowy Złaz Turystów na Jabłońcu

 

Pogoda – oczywiście jak na tę porę roku – była wspaniała.  Trochę świeciło słoneczko, potem zniknęło i troszkę wiało. Ale to nie przeszkadzało uczestnikom, którzy bardzo aktywnie brali udział w złazie.

Złaz rozpoczął się konkursem wiedzy o Józefie Piłsudskim.  Wyniki przedstawię w dalszej części relacji. Główną częścią naszego Złazu była Msza święta celebrowana przez ks. kanonika Stanisława Wojcieszaka, który w homilii przypomniał nam bohaterskie czyny naszych przodków i zachęcał do wywieszenia flagi na Narodowe Święto Niepodległości.  Przypomniał nam o procesji ks. Kazimierza Łazarskiego w 1915 roku na jabłoniecki cmentarz, wtedy jeszcze, gdy cmentarz był prowizorycznie założony.  Wspomniał o bezimiennych grobach z czasów II wojny światowej  i z czasów powojennych.  Zwrócił uwagę na fakt, iż aby uczcić bohaterów narodowych, powinniśmy ulice w Limanowej nazywać ich nazwiskami.  Ksiądz Stanisław wspomniał również o eksterminacji narodu polskiego przez Rosjan, Niemców i ubowców.  Powiedział, że to w Polsce powinno być miejsce dla młodych ludzi.  Zauważył również uroczystą oprawę Mszy świętej  i ogarniając wzrokiem chór chłopięcy, harcerzy,  strzelców i wszystkich zebranych, cieszył się, że tak dużo jest dzieci i młodych ludzi. 

 

 

Z wielkim zaciekawieniem nie tylko dzieci, ale również dorośli słuchali pana Rafała Cabały, który opowiadał o orężu średniowiecza.  Była prezentowana broń drzewcowa, tarcze, broń sieczna typu miecze, broń obuchowa: topory i kiścienie.  Wszyscy zainteresowani mogli oglądać i nawet dotknąć tę broń. Poznali sposoby ich użycia oraz sposoby i części ochrony przed nią: hełmy i kolczugi.

 

 

Pan Józef Twaróg wiceprezes naszego Stowarzyszenia – przyjechał bryczką zw. brek sportowy powożąc końmi Faluną i Jamajką . Pan Bogdan Sukiennik w pięknym mundurze Beliniaka przyjechał na Jaworce,  Konrad Dębski również w mundurze Beliniaka na Karino i Dawid Kędroń w mundurze kawalerii legionowej  na Karinie. Swoją obecnością zaszczycił nas Zenon Duchnik - członek wojskowego oddziału PTTK w Krakowie, pilot i znany beskidzki przewodnik z Piekiełka.

 

 

Najstarsi uczestnicy Złazu to Stefan Bednarczyk (83 lata), Aleksander Musiał  (81 lat) z Jabłońca oraz Stanisław Pałka z Nowego Sącza. Najmłodszą uczestniczką Złazu była sześciotygodniowa Jadzia Ćwik z Limanowej i  dwuletnia Rita Szewczyk. Na złaz przybyli turyści z różnych zakątków Polski. Najdalej z Lublina, z  Raciborza, z Rybnika oraz  grupa emerytów z Nowego Sącza.

 

Konkurs wiedzy historycznej o Józefie Piłsudskim cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.  Pan Stanisław Bieda - właściciel  firmy Emiter wraz z panem Markiem Sukiennikiem – prezesem naszego Stowarzyszenia wręczyli dzieciom i młodzieży cenne (dzięki naszym sponsorom) nagrody. W konkursie sprawdzaliśmy wiedzę w pięciu kategoriach wiekowych. 

 

A oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce:     

Karolina Chlipała z Kamienicy ZSE Nowy Sącz

Iwona Juszczak z Limanowej ZS nr 1 Limanowa

Aleksandra Śliwa ze Słopnic ZSOiZ Limanowa

 

Kategoria: gimnazjum:

I miejsce:       

Szymon  Górszczyk kl. III  Pisarzowa                 

II miejsce:       

Daniel  Śliwa kl. II Słopnice               

III miejsce:     

Małgorzata  Juszczak kl. II ZSP nr 1 Limanowa

Mateusz  Juszczak kl. II ZSP nr 1 Limanowa

Sabina  Opyd kl. III Kamienica      

IV miejsce:      

Kacper  Czochara kl. 7 ZSS nr 3 Limanowa

Wojciech  Nowak kl. 7 ZSP nr 1 Limanowa

Weronika  Poręba kl. III Kamienica  

Lucjan  Szewczyk kl. III ZSS nr 3 Limanowa  

V miejsce:      

Łukasz Augustyniak kl.III Kamienica 

Dominik Chlipała kl. II Kamienica

Dawid Łazarczyk kl. II  Kamienica

Artur Łatka kl.III Kamienica 

Aleksander Chudy kl. 7 ZSS nr 3 Limanowa

VI  miejsce:    

Mikołaj  Śliwa kl. II ZSP nr 1 Limanowa


Kategoria: szkoła podstawowa  klasy  4 - 6:

I miejsce:       

Mateusz Tokarczyk kl. 5 ZSS nr 3 Limanowa 

II miejsce:      

Martyna  Wojcieszak kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

Oliwia  Wróbel kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

III miejsce:      

Kinga  Chudy kl. 6 ZSS nr 3 Limanowa           

IV miejsce:    

Kinga  Biel kl. 4 ZSS nr 3 Limanowa

Wiktoria  Kołodziej kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

Natalia  Kuchta kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

Alicja  Młynarczyk kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

Dawid  Mól kl. 4 ZSS nr 3 Limanowa          

Aleksandra Piotrów kl. 6 ZSS nr 1 Limanowa

Anna  Śliwa kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

V miejsce:    

Wiktoria  Biel kl. 6 ZSS nr 3 Limanowa

VI miejsce:    

Jakub  Podkówka kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa          

          

Kategoria: szkoła podstawowa  klasy  2 – 3:

I miejsce:        

Janusz  Chudy kl. III  ZSS nr 3 Limanowa  

II miejsce:       

Przemysław Chudy kl. III  ZSS nr 3 Limanowa
Oliwia Szewczyk kl. III ZSS nr 3 Limanowa

                      

Kategoria: szkoła podstawowa klasy  0 – 1:

I miejsce:          

Szymon Dominik kl. 1 ZSP nr 1 Limanowa

Anna Mól kl. 1 ZSS nr 3 Limanowa

Zuzanna Śliwa kl. 1 Słopnice Granice          

Filip Tokarczyk kl. 0 ZSS nr 3 Limanowa 

Bartosz  Twaróg  kl. 0 ZSS nr 3 Limanowa.

 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Zuzia Śliwa ze Słopnic i Szymon Dominik z Limanowej byli już po raz siódmy raz na Złazie, o czym mogliśmy się przekonać widząc plakietki ze wszystkich złazów przypięte na ich piersiach.   

 

 

W imieniu całego Stowarzyszenia bardzo dziękuję przedstawicielom władzy przybyłym na nasz Złaz:

 • panu Władysławowi Biedzie  -  Burmistrzowi Miasta Limanowa
 • pani Jolancie Juszkiewicz  -  Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa
 • panu Januszowi Kądziołce  -  Radnemu Miasta Limanowa
 • panu Adamowi  Król   -   Radnemu Miasta Limanowa
 • panu Walentemu Rusinowi  -  Radnemu Miasta Limanowa

 

 

Bardzo dziękuję przybyłym służbom mundurowym:

 • limanowskim Strzelcom z JS 2402 ZW Strzelec pod komendą młodszego inspektora Stanisława Dębskiego,
 • grupie rekonstrukcyjnej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 pod dowództwem kpr. Tomasza Twaroga i pod zwierzchnictwem Bogusława Sukiennika członka Zarządu naszego Stowarzyszenia, którą na złazie reprezentowali: Aleksandra Futiakiewicz, Monika Łukaszczyk, Jakub Puch, Jakub Sukiennik, Bartłomiej Sułkowski, Krystian Sułkowski, Marek Sułkowski, Łukasz Zoń
 • V Drużynie Harcerskiej ZHP Dzieci Gór z ZSS nr 1 w Limanowej
 • pod opieką druhny podharmistrz Grażyny Nowak.     

 

 

Jak co roku – nie zawiedli mieszkańcy Jabłońca, Siekierczyny, Majerza oraz Limanowej, zawsze wierni – mali i dorośli - uczestnicy naszego Złazu.  Była reprezentacja młodzieży z Gimnazjum w Kamienicy pod opieką nauczycieli Iwony Dominik i Jana Chlipały.  Na dużą frekwencję na Mszy świętej zwrócił uwagę ksiądz celebrans podkreślając obecność wielu małych dzieci z rodzicami, którzy podejmując trud obecności w Złazie budują w dzieciach poczucie patriotyzmu i przynależności do swojej ojczyzny.

 

 

Jak co roku, złożyliśmy wiązankę kwiatów pod obeliskiem Othmara Muhra, a harcerze wraz z pozostałymi dziećmi zapalili znicze na wszystkich żołnierskich grobach. Na zakończenie uczestnicy Złazu mogli zjeść gorący posiłek: bigos i gorącą herbatę – ufundowaną przez Urząd Miasta.

 

Dziękuję wszystkim sponsorom, bo to dzięki ich hojności mogliśmy nagrodzić uczestników konkursu:  

 • Urząd Miasta Limanowa
 • Firma Emiter Stanisława Biedy i Piotra Lisa
 • Urząd Gminy Limanowa
 • Sklep TIK-TAK Bogdana i Marka Sukienników
 • Radny Miasta Limanowa Janusz Kądziołka
 • Impuls Macieja Wrony
 • Tip Top Andrzeja Biernata
 • GRAFICOM  Firma  Reklamowa Beaty Gąsior
 • Drukarnia MALINOWA Barbary Merkowskiej i Wandy Musiał
 • TRE SAT Janusza Treli
 • Sklep BOBAS Adrianny i Janusza Kwiatkowskich
 • Nadleśnictwo Limanowa
 • Cech Rzemiosł Różnych.

 

Bardzo dziękujemy:

 • Chórowi Chłopięcemu Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej pod kierownictwem pani dyrygent Haliny Dyczek
 • pani Beacie Woźny z Pracowni Florystycznej ALEJA RÓŻ  za patriotyczną wiązankę
 • państwu Mirosławie i Władysławowi Szewczykom z Siekierczyny za znicze
 • państwu Elżbiecie i Antoniemu Małuchom z Jabłońca za udostępnienie prądu i przybranie ołtarza
 • panu Adamowi Lachcikowi za opiekę nad księdzem celebransem
 • organiście Ignacowi Tokarczykowi
 • pani Magdalenie Szczygieł - Smaga dyrektor LDK oraz panu Jerzemu Dutkowi za nagłośnienie
 • pani Kazimierze Ziębie - dyrektor ZSS nr 1 za pomoc przy organizacji konkursu
 • pracownikom Urzędu Miasta za wydawanie posiłku

 

Dziękuję pani Monice Futiakiewicz, Iwonie Dominik, Monice Łukaszczyk i Markowi Sułkowskiemu za pomoc przy organizacji konkursu.  

 

Zapraszamy za rok, tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą Narodowe Święto Niepodległości, a w konkurs... to chyba jak zwykle: okres pierwszej wojny światowej, Józef Piłsudski oraz stulecie odzyskania niepodległości, szczególnie na limanowszczyżnie.

 

 

 

Maria Dąbrowska-Czernek

 

Skarbnik  Zarządu LSHO Jabłoniec 1914

 

 

 

Tagi

GALERIA