Święto Niepodległości w Limanowej

Limanowa kolejny już rok bardzo uroczyście świętowała rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W naszym kraju, w szkołach i nie tylko, przypominamy polski heroizm i patriotyzm, dzięki któremu Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo.

 

Uroczystość została uświetniona inscenizacją historyczną „Inspekcja Komendanta Józefa Piłsudskiego - Tu czułem się w Ojczyźnie”, przygotowaną przez Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. Pomysłodawcą projektu jest Marek Sukiennik, prezes Stowarzyszenia. Idea tejże rekonstrukcji zrodziła się z legendy bojów Legionów na Podhalu i pobytu Józefa Piłsudskiego w Limanowej. W 1914 roku, gdy mieczem kształtowały się i decydowały losy naszej Ojczyzny, Komendant był tutaj, w Limanowej, w naszym mieście i w najbliższych okolicach. Tu toczył ze swoimi legunami kolejne boje: pod Chyszówkami, Marcinkowicami, Pisarzową, Mordarką, Zalesiem. Komendant przybył ze swojej świtą, aby dokonać inspekcji oddziału limanowskiego Strzelca i żołnierzy warty honorowej, a także przywitać się z licznie zgromadzoną publicznością.

 


Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda zwrócił sie do licznie zgromadzonych limanowian:  "To dzięki temu że mamy wolną Ojczyznę, że jesteśmy wolni, możemy się tu spotkać dzisiaj i cieszyć się, świętować. Wolność nie przyszła sama, ale naród nasz, poniewierany, prześladowany i wykorzystywany przez lata niewoli, ofiarą krwi przelaną w walkach, doprowadził do odzyskania niepodległości. Nasi ojcowie i praojcowie walką i pracą wskrzesili Polską, którą my, ich szczęśliwi spadkobiercy, otrzymaliśmy i możemy w niej żyć i rozwijać się. Nie od dziś wiadomo, że to wymagająca podstawa, ponieważ patriotą nie jest się tylko podczas wielkich świąt narodowych czy zagrożeń. Trzeba być patriotą na co dzień. To na co dzień trzeba szanować symbole narodowe, dbać o polski język, kulturę i tradycję, o dobre imię Polaków, a w pracy tak zabiegać o dobro własne, aby pomnażać dobro wspólne. To tu Józef Piłsudski tworzył Legiony, tu prowadził swoje pierwsze boje. Mieszkaniec Limanowej Józef Beck był pierwszym ministrem spraw wewnętrznych który tworzył administrację wskrzeszonej Ojczyzny, a jego syn – też Józef Beck – był później ministrem spraw zagranicznych.

 

 


 

Podczas uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności, limanowianie stanęli pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza wzniesionym w 100-rocznicę Powstania Listopadowego, wspominając chwile narodowej radości 1918 roku.

 


Pomnik Nieznanego Żołnierza ufundowali członkowie prężnie działającej w Limanowej, patriotyczno-kulturalnej organizacji „Sokół” w 1930 r. Jest on dedykowany uczestnikom Powstania Listopadowego z 1830 r. Na płycie pomnika wyryto orła z napisem „Nieznanemu żołnierzowi polskiemu poległemu za ojczyznę w roku 1914-1921”.

 


Pod pomnikiem limanowianie oddali hołd ojcom niepodległości: Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Paderewskiemu i Wincentemu Witosowi oraz wszystkim bezimiennym bohaterom, często naszym bliskim i krewnym. Oddali pamięć i cześć tym, którzy ocalali polską suwerenność i przesądzili o naszym „być albo nie być” na mapie Europy. Pomnik przetrwał okupację hitlerowską i trudne politycznie lata. Chociaż zmieniał lokalizację nie zatracił swojego monumentalnego wyglądu i historycznej wymowy.

 

 

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny została odprawiona w limanowskiej Bazylice pod przewodnictwem Księdza Proboszcza dr Wiesława Piotrowskiego.

 

Limanowskie świętowanie i obecność tak licznie zgromadzonych mieszkańców podczas uroczystości było pełne wdzięczności i czci, złożonym bohaterom tamtych czasów: strzelcom Legionów Polskich, a także żołnierzom - Polakom wcielonym do armii trzech państw zaborczych.

 


 

Podczas uroczystości wartę honorową wystawiali:

  • żołnierze z grupy rekonstrukcji historycznych Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
  • strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Inspektorat Limanowa kultywujący tradycje bojowe żołnierzy Legionów Polskich
  • Stowarzyszenie „Kasztanka” z Laskowej
  • Grupa Konnej Rekonstrukcji Historycznej w barwach I pułku Ułanów Krechowieckich
  • harcerze z drużyny  „Dzieci Gór” Związku Harcerstwa Polskiego z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej.

 

 

 

 

Tagi