Modernizacja stadionu „LIMANOVIA”

Trwają prace remontowe na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „Limanovia”. Jak już wcześniej informowaliśmy, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach modernizacji infrastruktury sportowej, możliwa jest przebudowa treningowego boiska wraz z zapleczem socjalnym.

 

Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 1.693.000,00 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów netto tj. 688.211,00 zł.

Realizacja zadania trwa. Przypomnijmy, w ramach inwestycji wymieniona zostanie podbudowa oraz nawierzchnia boiska z naturalnej trawiastej, na nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 73,6 m x 119 m, powierzchnia 8758,4 m2. Ponadto wykonywana będzie sukcesywnie przebudowa istniejących ogrodzeń oraz oświetlenia wokół płyty boiska. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę istniejącego drenażu płyty boiska i budowę piłkochwytów oraz częściowe utwardzenie powierzchni gruntu w postaci chodnika pomiędzy budynkami zaplecza sportowego a boiskiem, z uwzględnieniem parametrów dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również remont zaplecza sanitarno-szatniowego.

W chwili obecnej zakończono I etap modernizacji boiska, tj wykonano roboty rozbiórkowe, demontaż starego ogrodzenia, korytowanie, uzupełnienie drenażu i ułożenie warstwy podbudowy żwirowo-pisakowej. Przystąpiono do realizacji II etapu inwestycji polegającego na ułożeniu sztucznej trawy na właściwej podbudowie.

Termin zakończenia robót planowany jest w styczniu 2018 r.


 

Tagi

GALERIA