Odbiór zmodernizowanego stadionu LIMANOVIA

W piątek (tj. 02.02.2018 r.) miał miejsce odbiór zrealizowanych prac w ramach inwestycji polegającej na modernizacji stadionu LIMANOVIA, która możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Odbioru inwestycji dokonał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda w towarzystwie Kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Stanisława Gorczowskiego, Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego LIMANOVIA Janusza Bugajskiego, kierownika budowy Romana Kika, podwykonawcy robót Zenona Strugały oraz inspektora nadzoru Grzegorza Liptaka.W ramach inwestycji wymieniona została podbudowa wraz z remontem drenażu oraz wymianą nawierzchni boiska z naturalnej trawiastej, na nawierzchnię z trawy syntetycznej (o wymiarach 73,6 m x 119 m, powierzchnia 8758,4 m2). Ponadto wykonywana została przebudowa istniejących ogrodzeń od strony zachodniej i północnej oraz oświetlenia wokół płyty boiska. Pomiędzy budynkami zaplecza sportowego, a boiskiem wybudowany został chodnik, z uwzględnieniem parametrów dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażony został w piłkochwyty. Wykonano również remont zaplecza sanitarno-szatniowego. W ramach zadania zakupiona została maszyna do pielęgnacji nawierzchni firmy Spart Champ wraz z osprzętem.

Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 1.693.000,00 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów netto tj. 688.211,00 zł.

Tagi

GALERIA