Wiadomości

Wtorek, 27 lutego 2018

XXXI Konkurs Palm Wielkanocnych
 Celami Konkursu Palm Wielkanocnych są:
• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
• kultywowanie tradycji wykonywania limanowskich palm plecionych z wikliny i zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem,
• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
• rozbudzanie inwencji twórczej,
• ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej,
• integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa.

Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki z bibuły. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.


Konkurs Palm Wielkanocnych odbywać się będzie w trzech kategoriach:
– palmy małe do 3 m wysokości,
– palmy średnie od 3 do 8 m wysokości,
– palmy wysokie powyżej 8 m wysokości.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. Wypełnione ankiety należy przesyłać w terminie do 22 marca 2018 r. (czwartek), mailowo na adres: promocja@miasto.limanowa.pl lub przynieść osobiście do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Limanowa (pokój nr 25).

Pliki do pobrania w formacie PDF:
REGULAMIN XXXI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 1
XXXI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

Pliki do pobrania w formacie WORD:
ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH