Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LIMANOWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA LIMANOWA

Od dnia 1 marca 2018 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

 

Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), zwanej dalej „ustawą".

 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 – Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa.

 

 

Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata.

Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Terminy rekrutacji określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.    

 

 

Załącznik Nr 1                                                                                   

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu  uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1- 9 marca

 7 - 11 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

12 - 27 marca

 

 

14- 30 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 28 marca

 

 4 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

 29 - 30 marca

 

 5 - 6 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc

3 kwietnia  

 

8 czerwca

 

 

Wnioski  wraz z wzorami oświadczeń można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek.  Informację w sprawie rekrutacji można uzyskać w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzącej rekrutację.

 

Zgodnie z Zarzadzeniem  wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w terminie od 1.03.2018 r. do 9.03.2018 r. 

Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

 

Zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami  w przedszkolach lub oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych
(postepowanie uzupełniające).

 

 

Tagi