Rekrutacja do klas pierwszych

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LIMANOWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Od dnia 1 marca 2018 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych  szkół podstawowych   prowadzonych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), zwanej dalej „ustawą".

 

Terminy rekrutacji określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.    

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2018
Burmistrza Miasta Limanowa
z dnia 29 stycznia 2018r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 - 9 marca

7 - 11 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

12 - 27 marca

 

14 - 30 maja


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  28 marca 

4 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

29 - 30 marca 

 

5 - 6 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

3 kwietnia

8 czerwca

 

Wnioski  wraz z wzorami oświadczeń można pobrać w szkole, do której składany będzie wniosek.

Zgodnie z Zarzadzeniem  wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy złożyć w terminie od 1.03.2018 r. do 9.03.2018 r.

Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły.

 

Tagi