Cenny sprzęt dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne w Limanowej wzbogaciły się o cenne urządzenia służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, to jest torby ratownicze PSP R1, defibrylatory AED oraz nosze.

Zakup ten możliwy był dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Fundusz Sprawiedliwości przekazał na zakup  21666,67 zł natomiast wkład  miasta  wyniósł  4333,33 zł. Zakupiony sprzęt jest niezwykle ważnym nabytkiem, bo to właśnie strażacy ochotnicy często są pierwszymi osobami, które docierają na miejsce pożarów jak również innych zdarzeń losowych. W porę udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna może uratować zdrowie, a nawet życie osób poszkodowanych. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że strażak ochotnik to nie tylko osoba, która gasi pożary, ale również przeszkolony ratownik do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ochotnicze straże pożarne działające w mieście Limanowa mają 21 takich ratowników. Dzięki właściwie przeszkolonym strażakom mającym odpowiedni sprzęt mamy większą szansę na ograniczenie skutków wielu tragicznych zdarzeń.

 

 

Tagi