Narodowy Program Czytelnictwa

W ubiegłym roku miasto uzyskało dotację celową w wysokości 24 tys. zł, z Województwa Małopolskiego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Dzięki dotacji oraz 6 tys. zł wkładu własnego, dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, wzbogaciły się o blisko 2000 nowych książek. Zakupów dokonano po konsultacjach z Radami Rodziców, Samorządami  Uczniowskimi, nauczycielami, uwzględniając nową podstawę programową. Ponadto odbyły się indywidualne konsultacje z czytelnikami i  rodzicami dzięki czemu stworzona została tzw. lista książek preferowanych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkołach, przyczynił się znacznie do wzbogacenia  księgozbioru bibliotek szkolnych. Wpłynął on także na promocję i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także na wzrost świadomości czytelniczej rodziców dotyczącej wpływu czytania książek na ogólny rozwój dzieci.

 

 

 

Tagi

GALERIA