Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

W ubiegłym roku miasto otrzymało dotację celową z Województwa Małopolskiego na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w szkołach prowadzonych przez Miasto Limanowa.

Celem dotacji jest poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach, poprzez ich doposażenie. W  ramach dotacji celowej zostało zakupione wyposażenie na łączną kwotę 26.680,00 zł. Zakupiono: kozetki lekarskie, stoliki zabiegowe, szafki do przechowywania leków i wyrobów medycznych oraz dokumentacji medycznej, wagi medyczne ze wzrostomierzem, tablice do badania wzroku, stetoskopy, tablice siatek centylowych i wiele innych. Dzięki dotacji gabinety pielęgniarskie nabrały nowoczesnego i estetycznego wyglądu. Zakup nowych sprzętów przyczynił się zapewne do polepszenia warunków pracy pielęgniarek szkolnych, a także zapewnił lepszą jakość  świadczonej pomocy uczniom.

 

Tagi

GALERIA