Regulamin cmentarza komunalnego uchwalony

Przyjęty przez Radę Miasta Limanowa regulamin cmentarza komunalnego, ma na celu zapewnienie porządku i utrzymania właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektu, reguluje zasady lokalizacji i wykonywania grobów ziemnych i grobowców, pozwala na wprowadzenie katalogu opłat związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem bieżącym cmentarza wraz z dzierżawą miejsc pochówku.


Regulamin cmentarza komunalnego w Limanowej /PDF


Zgodnie z przyjętym regulaminem na cmentarzu mogą być urządzane groby ziemne i groby murowane pojedyncze, podwójne i potrójne, w których odpowiednio mogą być urządzone miejsca pochówku od jednego do dziewięciu miejsc.Miejsce pod grób ziemny lub grobowiec urządza się według kolejności i w miejscach wskazanych przez Administratora Cmentarza. Kopanie grobów ziemnych i przygotowanie grobów murowanych tzw. „grobowców” w stanie surowym, będzie mogło być wykonywane wyłącznie przez Administratora Cmentarza. Wysokość opłat ustalona zostanie w cenniku zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Limanowa.Cmentarz komunalny rozbudowany został w połowie ubiegłego roku. Inwestycja pochłonęła około 560 tys. zł. Całe przedsięwzięcie sfinansowane zostało z budżetu miasta.

Tagi

GALERIA