Limanowska „SŁAZA” otrzymała dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prestiżowy festiwal folklorystyczny Limanowska „Słaza” otrzymał dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2018 – 2019 w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Finansowe wsparcie w wysokości 50 000 zł, udzielone zostało na organizację 44. i 45. festiwalu.

„Słaza” to jedno z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych i kulturalnych w naszym regionie, które trwa od ponad 43 lat i z roku na rok przyciąga tłumy entuzjastów kultury ludowej.
Głównym celem realizacji „Słazy” jest troska o zachowanie dziedzictwa kultury Lachów Limanowskich, Lachów Sądeckich, Lachów Szczyrzyckich, Zagórzan, Górali Gorczańskich oraz Górali Białych. To prezentacja unikalnych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. To celebracja zwyczajów i obyczajów pozwalająca utrwalać je tak, by zostały one zachowane dla przyszłych pokoleń.
Festiwal ma charakter konkursu i co roku gromadzi około 800 wykonawców z całego powiatu limanowskiego.

W tym roku Limanowska „Słaza” uzyskała uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskując dofinansowanie  w wysokości 25 000 zł na organizację festiwalu w 2018 roku i taką samą kwotę na organizację festiwalu w roku 2019. Kwoty te stanowią ponad 58,78% zakładanego budżetu zadania w tym roku i 52,58% zakładanego budżetu zadania w roku następnym. Wniosek Limanowskiego Domu Kultury uzyskał bardzo wysokie noty zarówno za część merytoryczną, strategiczną  jak i organizacyjną. Środki zostały przyznane w ramach programu Ministra „Kultura Ludowa i Tradycyjna” we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury.
 
Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Organizatorem Limanowskiej „Słazy” od 43 lat jest Limanowski Dom Kultury. Festiwal od samego początku wspiera również Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Autor: Limanowski Dom Kultury

Tagi