Uroczysta Sesja Rady Miasta Limanowa

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja była okazją do zwołania w dniu 27 kwietnia 218 r. uroczystej sesji Rady Miasta Limanowa połączonej z montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Limanowej.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego miasta Limanowa i odśpiewania hymnu państwowego przez uczestniczących w uroczystości.

 


Następnie Jolanta Juszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa dokonała uroczystego otwarcia LXX sesji i powitała zgromadzonych na uroczystości gości. Okolicznościowy referat wygłosił  Adam Dębski Radny Miasta Limanowa.

 

Uroczysta sesja była okazją do wręczenia miejskich „Za zasługi dla Miasta Limanowa” odznaczeń przyznanych przez Radę Miasta Limanowa: Urszuli Nowogórskiej - Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisławowi  Sorysowi - Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Leszkowi Zegzdzie - Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego.

 

 

W patriotyczny, 3-majowy nastrój wprowadzili nas Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1, którzy pod opieką nauczycieli: Anny Skrzekut, Bożeny Syguła, Joanny Dutki, Anety Jedynak przygotowali bogaty patriotycznie i muzycznie program artystyczny „NAUCZMY SIĘ TEGO KRAJU NA PAMIĘĆ”.  Dekorację wykonała Pani Marta Pasoń.

 

 

Apelujemy do mieszkańców Limanowej o udział w obchodach patriotycznych świąt. Uczcijmy godnie 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, jaka odbędzie się w czwartek 3 maja o godz. 9.00 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej - pomniku 100-lecia Konstytucji 3 Maja.  Tuż po Mszy św. odbędzie się uroczystość patriotyczna na rynku. Zapraszamy.

 
Apelujemy jednocześnie do mieszkańców o uhonorowanie nadchodzących świąt poprzez wywieszenie na budynkach flag państwowych, na okoliczność świąt: w dniu 1 maja Święta Pracy, w dniu 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i w dniu 3 maja Święta Narodowego Trzeciego Maja (rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja). Niech wywieszenie flag stanie się wyrazem naszej dumy i radości oraz manifestacją przywiązania do barw narodowych.


 

Tagi

GALERIA