Rządowy program „Aktywna tablica” w szkołach miejskich

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” cztery szkoły z terenu miasta Limanowa otrzymają wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, tj. tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).


Celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z wykorzystywaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Placówki, które otrzymały wsparcie finansowe oraz wysokość wsparcia finansowego:
a. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej – 14.000,00 zł
b. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej – 14.000,00 zł
c. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Płk. Józefa Jońca w Limanowej – 14.000,00 zł
d. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej – 14.000,00 zł

Tagi