Strona główna» Aktualności

Aktualności

2012-11-21 10:03

Święto Muzyki Kościelnej

W najbliższy czwartek (22 listopada) przypada liturgiczne wspomnienie Św. Cecylii patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.


 

Zasadniczym dokumentem o życiu Cecylii jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci. Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera. Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do Bazyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej. W 2008 roku przy grobie swojej patronki koncertował Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM.

 Św. Cecylia uważana jest za patronkę śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. Nie znamy wprawdzie jej związków z muzyką (według legend grała na organach, być może na harfie), ale można dowodzić piękna jej śpiewającej duszy - która uzewnętrznia się w postaci tworzonych do dziś wspaniałych pieśni - na podstawie fragmentu apokryficznej Pasji: gdy muzycy stroili instrumenty na weselne pieśni przed jej ślubem z Walerianem, ona wyśpiewywała w sercu chwałę Bogu. Prawdopodobnie wyobrażenie o niej, jako o muzyku wywodzi się z błędnego tłumaczenia tego tekstu - pominięto słowa "w sercu". Nie jest to jednak przeszkoda, by czcić Św. Cecylię jako patronkę tych, którzy śpiewają oraz tworzą i wykonują muzykę kościelną. Na całym świecie z okazji wspomnienia Św. Cecylii organizowane są koncerty chóralne, organowe, sympozja muzyczne. Św. Cecylia patronuje również Ogólnopolskiej Federacji Chórów Kościelnych CACILIANUM, której członkiem jest Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM.Co roku z okazji wspomnienia Św. Cecylii w limanowskiej bazylice występują chóry. Również w tym roku tak będzie. W czwartek, w dniu liturgicznego wspomnienia Św.  Cecylii, o godzinie 18:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji chórzystów Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM. Eucharystię ubogaci  śpiewem Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM pod dyrekcją organisty-dyrygenta Marka Michalika. Natomiast w niedzielę 25 listopada podczas mszy św. o godzinie 9:00 zaśpiewa Chór Męski, a o godzinie 12:00 Chór Chłopięcy.


Warto wiedzieć:

22 listopada 2009 roku podczas koncertu Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM  oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej został uroczyście poświęcony obraz przedstawiający Św. Cecylię, który ufundowali  i wykonali dla Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM Barbara i Franciszek Natankowie. Obraz, co roku 22 listopada jest wystawiany w bazylice limanowskiej.


Modlitwa do św. Cecylii
Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!

 

 

 

 

 

Opracował
Krzysztof Młynarczyk
Prezes Chóru Mieszanego
CANTICUM IUBILAEUM

 

 

 

Autor: