Lachy Limanowskie

 

LACHY LIMANOWSKIE
Ich muzyka, instrumenty i obyczaje

 

SPIS TREŚCI :
 
1.Charakterystyka regionu
2.Grupy etniczne na limanowszczyźnie
3.Muzyka
4.Instrumenty
5.Obyczaje

 

           Leszek Mordarski