Strona główna» OFERTA INWESTYCYJNA» Teren pod usł. użyt. pub. i usł. komercyjne z wyłączeniem handlu

Teren pod usł. użyt. pub. i usł. komercyjne z wyłączeniem handlu

 

Teren pod usługi uzyteczności publicznej i usługi komercyjne z wyłaczeniem usług handlu

Nieruchomość obejmuje:  działka  ew. 53/3 o pow. 2,68 ha 
Lokalizacja: nieruchomości położone są  w Limanowej przy ulicy Zygmunta Augusta (droga powiatowa).
Uzbrojenie: droga, kanalizacja, energia elektryczna, woda, gaz.


 

     
 

 ***

The terrain earmarked for public services and commercial services excluding the trade

The fixed - property includes the plot marked in the land records with the number 53/3  and with a total area of 2,68 hectare.
Location : The above mentioned property is sited in Limanowa by Zygmunta Augusta Street which is one of main streets of the town.
Fitting out : Full fitting - access to the main road, sanitary sewage, town water supply system, gas and electricity.

 
***
 

Gelände für öffentliche Dienstleistungen und kommerzielle Dienste ohne Handlungsdienste

Immobilien umfassen die Grundstücke: 53/3- Fläche 2,68 Hektare
Die Ortsbestimmung: Es liegt in Limanowa bei der Zygmunta August Straβe
Geländeerschlieβung: der Weg, die Kanalisation, Elektroenergie, Wasser, Erdgas

 
 
 

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej