Mocne strony

 

MOCNE STRONY

 

 • Położenie geograficzne - Beskid Wyspowy (walory turystyczne) - możliwość uprawiania turystyki pieszej dla osób o różnym stopniu zaangażowania
 • Silne centrum administracyjne - instytucje o zasięgu ponad miejskim (sądy, urzędy), usługowe, handlowe, (100 tyś. Ludzi; funkcje powiatowe)
 • Ośrodek pielgrzymkowy (pielgrzymki do Limanowej - cudowna figura MBB)
 • W miarę nie skażone środowisko naturalne  brak przemysłu - dużego)
 • Tradycje administracyjne i kulturowe
 • Duża ilość młodzieży w wieku produkcyjnym
 • Czyste powietrze - podstawa dla rozwijania turystyki
 • Środowisko zdrowie i ekologiczne
 • Duże tereny do zagospodarowania
 • Pracowitość mieszkańców
 • Dobre połączenia komunikacyjne
 • Duży potencjał siły roboczej
 • Liczna tania, wykształcona siła robocza, chętna do pracy
 • Ośrodek szkolnictwa ponadpodstawowego różnych specjalności, włącznie z filią Akademii Górniczo-Hutniczej
  Limanowa - szkoły: regionalne, ponadregionalne, ponadpodstawowe
 • Pracowitość mieszkańców i zaangażowanie społeczne w rozwój miasta, jego infrastruktury i regionu
 • Dobrze rozwinięta baza turystyczna
 • Dobrze rozwinięty handel
 • Dobrze działające ośrodki kultury
 • Patriotyzm lokalny
 • Otwartość na inicjatywy gospodarcze
 • Położenie w pobliżu wielkich miast
 • Położenie przy trasach komunikacji drogowej (Wadowice - Przemyśl) i kolejowej
 • Aktywna i wykształcona młodzież
 • Duża ilość szkół
 •  
 •  
 •  
 •