Priorytetowe kierunki

 

PRIORYTETOWE KIERUNKI
ROZWOJU MIASTA

 

Limanowa - centrum administracyjne regionu (powiatu)
z rozwiniętymi funkcjami społecznymi i gospodarczymi

 

Rozwój i doskonalenie bazy dla centrum gospodarczego regionu

 

Rozwój turystyki

 

Wspieranie aktywności środowiska lokalnego