Roboty Budowlane

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej w Limanowej
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Beskidzkiej w Limanowej
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - OTWARCIE OFERT
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Limanowej
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej w Limanowej
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gajowej w Limanowej
Modernizacja instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-12-12
Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Remont drogi gminnej ulicy Witkacego nr K340377 w Limanowej w km 0+000 – 0+240 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340355 w Limanowej w km 0+120 – 0+620 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-10-31
Remont siedmiu dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-27
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-25
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-05-31
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2016 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-04-26
Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych polegająca na: rozbudowie drogi gminnej nr K340306 ul. Leśna, przebudowie dróg gminnych: nr K340301 ul. Kowalskiego, nr K340299 ul. Konopnickiej, nr K340266 ul. Bulwary (I), ..... - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-03-24
Zamówienie uzupełniające II do Kontraktu nr 7 realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Limanowa” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-03-18
Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające III - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-12-14
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej - zamówienie uzupełniające - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-11-19
Remont drogi gminnej ul. Harcerskiej nr K340289 w Limanowej w km 0+000 - 0+170 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-11-16
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Spacerowej 8 w Limanowej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior Wigor” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-10-22
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-11-05
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-10-02
Odbudowa mostu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-08-05
Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-10

strony 1 2 3 4 5

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017

 

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2017