Roboty Budowlane

Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego Miejskiego Klubu Sportowego Limanovia wraz z zapleczem socjalnym - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
Odbudowa mostu w ciągu ul. Dudka na rzece Łososina w Limanowej - OTWARCIE OFERT
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Limanowa oraz budynku miejskiego przy ul. Spacerowej 8 w Limanowej - OTWARCIE OFERT
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 oraz budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-07-04
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 oraz budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-07-05
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 oraz budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-07-07
Remont dróg wewnętrznych i placów na terenie osiedli mieszkaniowych w Limanowej - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 2017-05-12
Budowa kolektora sanitarnego do odprowadzania wód odciekowych ze składowiska odpadów w Słopnicach - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-11
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 3,4,5,6,7 ......... - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-26
Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków - Kontrakt 8 realizowany w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej ...” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-05
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2017 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-10
Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-06-14
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-04-28
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-03
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Beskidzkiej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-03
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-30
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Limanowej - UNIEWAŻNIENIE 2017-03-03
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-02
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gajowej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-02
Modernizacja instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-12-12
Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Remont drogi gminnej ulicy Witkacego nr K340377 w Limanowej w km 0+000 – 0+240 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340355 w Limanowej w km 0+120 – 0+620 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-10-31
Remont siedmiu dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-27

strony 1 2 3 4 5

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!

 

  Wakacje w Limanowej!