Roboty Budowlane

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 oraz budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 oraz budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej
Remont dróg wewnętrznych i placów na terenie osiedli mieszkaniowych w Limanowej - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 2017-05-12
Budowa kolektora sanitarnego do odprowadzania wód odciekowych ze składowiska odpadów w Słopnicach - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-11
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 3,4,5,6,7 ......... - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-26
Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków - Kontrakt 8 realizowany w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej ...” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-05
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2017 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-05-10
Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej - WYBÓR OFERTY
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-03
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Beskidzkiej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-03
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - WYBÓR OFERTY
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Limanowej - UNIEWAŻNIENIE 2017-03-03
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-02
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gajowej w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-03-02
Modernizacja instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-12-12
Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Remont drogi gminnej ulicy Witkacego nr K340377 w Limanowej w km 0+000 – 0+240 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340355 w Limanowej w km 0+120 – 0+620 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-10-31
Remont siedmiu dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-27
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-25
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-05-31
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2016 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-04-26
Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych polegająca na: rozbudowie drogi gminnej nr K340306 ul. Leśna, przebudowie dróg gminnych: nr K340301 ul. Kowalskiego, nr K340299 ul. Konopnickiej, nr K340266 ul. Bulwary (I), ..... - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-03-24

strony 1 2 3 4 5