Roboty Budowlane

Remont dróg wewnętrznych i placów na terenie osiedli mieszkaniowych w Limanowej
Budowa kolektora sanitarnego do odprowadzania wód odciekowych ze składowiska odpadów w Słopnicach
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 3,4,5,6,7 ......... - PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA
Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków - Kontrakt 8 realizowany w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej ...” -PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2017 - OTWARCIE OFERT
Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej - OTWARCIE OFERT
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Limanowej - OTWARCIE OFERT
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej w Limanowej - WYBÓR OFERTY 2017-03-03
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Beskidzkiej w Limanowej - WYBÓR OFERTY 2017-03-03
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - OTWARCIE OFERT
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Limanowej - UNIEWAŻNIENIE 2017-03-03
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej w Limanowej - WYBÓR OFERTY 2017-03-02
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gajowej w Limanowej - WYBÓR OFERTY 2017-03-02
Modernizacja instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-12-12
Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-14
Remont drogi gminnej ulicy Witkacego nr K340377 w Limanowej w km 0+000 – 0+240 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340355 w Limanowej w km 0+120 – 0+620 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-10-31
Remont siedmiu dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-27
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-07-25
Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-05-31
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Limanowa w roku 2016 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-04-26
Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych polegająca na: rozbudowie drogi gminnej nr K340306 ul. Leśna, przebudowie dróg gminnych: nr K340301 ul. Kowalskiego, nr K340299 ul. Konopnickiej, nr K340266 ul. Bulwary (I), ..... - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-03-24
Zamówienie uzupełniające II do Kontraktu nr 7 realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Limanowa” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-03-18
Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające III - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-12-14

strony 1 2 3 4 5

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!