Dostawy

Zakup wyposażenia do Miejskiego Żłobka w Limanowej
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-15
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2017 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zakup urn wyborczych - WYBÓR OFERTY 2016-07-28
Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-12-15
Dostawa parkometrów dla Miasta Limanowa - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-10-22
Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-10-20
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2015-11-18
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-09-03
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-05-09
Dostawa komputerów i laptopa na potrzeby projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa – II przetarg - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-12-20
Dostawa komputerów i laptopa na potrzeby projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa" 2013-12-04
Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - II Przetarg - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2013-12-12
Dostawa serwera na potrzeby projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa" - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-12-03
Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-11-20
Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-10-22
Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-01-17
Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej wraz z podwoziem ciężarowym – II przetarg - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-09-12
Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej wraz z podwoziem ciężarowym - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-09-05
Dostawa wyposażenia stadionowego - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-08-01
Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2013-05-14
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, papieru fotograficznego oraz materiałów biurowych 2013-04-03
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2012-11-12
Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2012-12-21
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu Cyfrowa Szkoła - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2012-09-17

strony 1 2

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej