Dostawy

Zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2018-2019 - ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA, PYTANIA DO SIWZ, PYTANIA II DO SIWZ, ZMIANA SIWZ
Zakup wyposażenia do Miejskiego Żłobka w Limanowej - WYBÓR OFERTY 2017-07-31
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-11-15
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2017 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zakup urn wyborczych - WYBÓR OFERTY 2016-07-28
Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-12-15
Dostawa parkometrów dla Miasta Limanowa - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-10-22
Zakup grupowy gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-10-20
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2015-11-18
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-09-03
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-05-09
Dostawa komputerów i laptopa na potrzeby projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa – II przetarg - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-12-20
Dostawa komputerów i laptopa na potrzeby projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa" 2013-12-04
Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - II Przetarg - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2013-12-12
Dostawa serwera na potrzeby projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa" - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-12-03
Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-11-20
Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-10-22
Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-01-17
Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej wraz z podwoziem ciężarowym – II przetarg - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-09-12
Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej wraz z podwoziem ciężarowym - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-09-05
Dostawa wyposażenia stadionowego - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-08-01
Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2013-05-14
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, papieru fotograficznego oraz materiałów biurowych 2013-04-03
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2012-11-12
Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2012-12-21

strony 1 2