Usługi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego
Wykonanie Projektu przebudowy i rozbudowy budynku Stodoły Dworskiej na oddział Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej - Limanowa ul. Polna - WYBÓR OFERTY 2017-05-09
Świadczenie usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji - WYBÓR OFERTY
Świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej przy realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków - WYBÓR OFERTY
Wykonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki - WYBÓR OFERTY 2017-02-16
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w latach 2017-2018 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-02-09
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w ramach Projektu Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-02-10
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2017 - INIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2016-12-20
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w latach 2017-2019 - UNIEWAŻNIENIE 2016-12-05
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-10-28
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Miasta Limanowa - WYBÓR OFERTY 2016-05-13
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2016 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-02-17
Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-12-29
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-11-13
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-09-09
Rozstrzygnięcie- I przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie szaletów miejskich w Limanowej
uniewanienie postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na gabloty zewnętrzne z przeznaczeniem na zamontowanie na witrynach przystankowych
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na usługę dotyczącą sporządzania operatów wyceny nieruchomości do końca 2015 roku na terenie Miasta Limanowa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów realizowanych w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-02-27
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2015 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-02-11
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-11-07
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-07-04
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w okresie 01.01.2014 - 28.02.2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-01-31
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2014 - II przetarg - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-03-12
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Limanowa w roku 2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-12-31

strony 1 2 3