Usługi

Wykonanie Projektu przebudowy i rozbudowy budynku Stodoły Dworskiej na oddział Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej - Limanowa ul. Polna - WYBÓR OFERTY 2017-05-09
Świadczenie usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji - WYBÓR OFERTY
Świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej przy realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków - WYBÓR OFERTY
Wykonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki - WYBÓR OFERTY 2017-02-16
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w latach 2017-2018 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-02-09
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w ramach Projektu Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2017-02-10
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2017 - INIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2016-12-20
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w latach 2017-2019 - UNIEWAŻNIENIE 2016-12-05
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-10-28
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Miasta Limanowa - WYBÓR OFERTY 2016-05-13
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2016 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2016-02-17
Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-12-29
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2016 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2015-11-13
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-09-09
Rozstrzygnięcie- I przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie szaletów miejskich w Limanowej
uniewanienie postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na gabloty zewnętrzne z przeznaczeniem na zamontowanie na witrynach przystankowych
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na usługę dotyczącą sporządzania operatów wyceny nieruchomości do końca 2015 roku na terenie Miasta Limanowa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów realizowanych w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-02-27
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2015 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-02-11
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-11-07
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-07-04
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w okresie 01.01.2014 - 28.02.2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-01-31
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2014 - II przetarg - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2014-03-12
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Limanowa w roku 2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2013-12-31
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa w roku 2014 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2013-12-17

strony 1 2 3

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej