Komunikaty

 • 08-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 7 lutego 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 7 lutego 2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie ogródka gastronomicznego, piwnego na płycie Rynku w Limanowej w okresie od 15 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 • 18-01

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dotyczy miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

 • 09-01

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy części pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej

 • 03-01

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2.

 • 28-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Z. Augusta 3/33 w Limanowej

 • 20-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki 106/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 30 m2

 • 15-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2016 roku.

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki 50/8 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2, pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

 • 30-11

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych najmu. Dotyczy najmu pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

 • 09-11

  Komuniakt Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa.

 • 09-11

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 214/1 obr 5 m. Limanowa

 • 02-11

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.11.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działek ewid. nr 480, 481, 482, 483 obr 5 m. Limanowa o łącznej powierzchni 1160 m2.

 • 31-10

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki 285/4 obr 5 m. Limanowa o pow. 85 m2

 • 18-10

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa o pow. 10m2

 • 18-10

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 • 28-09

  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej i ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego w Limanowej w dniach 29 października 2016 r. – 2 listopada 2016 r.

 • 12-09

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.09.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotyczący części działki 63/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 18 m2 pod obiekt gospodarczy.

 • 25-08

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.08.2016 roku.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 18 obr 7 m. Limanowa pod garaż typu blaszak. Dzierżawa na rzecz właściciela garażu.

 • 04-08

  KOmunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.08.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dotyczy części działki 63 obr 7 m. Limanowa o powierzchni 20 m2 pod garaż- oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

 • 13-07

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.07.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • 13-07

  Komunikat Burmstrza Miasta Limanowa z dnia 12.07.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy części pomieszczenia magazynowego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej. Najem na rzecz wnioskodawcy

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!

 

  Prezentacja kotłów z certyfikatem EKODESIGN - sobota, 18 lutego 2017r., limanowski rynek- ZAPRASZAMY!