Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.12.2017 r.

1512 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy 3 lokali mieszkalnych w budynku ul. Br. Czecha 6a w Limanowej. Sprzedaż na rzecz najemców.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.12.2017 r.

0512 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dotyczy działki 205/6 obręb Marcinkowice gmina Chełmiec.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2017 r.

0112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy działki ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.11.2017 r.

2311 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.11.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2017 roku do dnia 14.12.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa o pow. 136 m2 pod uprawy rolne oraz obiekt gospodarczy, oddawe w dzierżawę następuje na rzecz właściciela obiektu gospodarczego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14 listopada 2017 r.

1511 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14 listopada 2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 758 obr 7 m. Limanowa celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej nr 761 obr 7 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2017 r.

0311 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2017 roku dotyczące najmu pomieszczenia magazynowego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.10.2017 r.

2410 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.10.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.10.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części dz. 322/2 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.10.2017 r.

1010 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.10.2017 roku do dnia 31.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2017 r.

0510 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 05.10.2017 roku do dnia 26.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2017 r.

0410 Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2017 roku do dnia 25.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dot. dz. 356/10 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.09.2017 r.

2809 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2017 roku do dnia 19.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2017 r.

2609 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2017 roku do dnia 18.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.09.2017 r.

0609 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 6.09.2017 roku do dnia 27.09.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.09.2017 roku

0409 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.09.2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017 r.

3008 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu magazynowego T-1.02 na targowisku Mój Rynek w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017

2908 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu użytkowego ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2

Przetarg na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

1708 Przetarg na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

  BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O  G  Ł  A  S  Z  A  Przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r. Zainteres

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24 lipca 2017 roku

2507 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24 lipca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.07.2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej 398 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2017 roku

0607 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń.

archiwum wiadomości