Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 r.

3110 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy działki 322/1 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Bursmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.10.2018 r.

2310 Ogłoszenie Bursmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 47/9 w Limanowej, zbycie na rzecz najemcy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2018

1910 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem ul. M. B. Bolesnej 13 w Limanowej, działki 463/1 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

1110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr LXXIII.463.2018 z dnia 29.06.2018 roku .

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 26 września 2018 r.

2809 Ogłoszenie Burmistrza z dnia 26 września 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O  G  Ł  A  S  Z  A   Przetarg ustny nieograniczony dzierżawy miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanow

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.09.2018 r.

2409 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.09.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 18/15, zbycie na rzecz najemcy.

Ogłoszenie Burtmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.09.2018 r.

1109 Ogłoszenie Burtmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.09.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy działki 33/19 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.09.2018 roku

1109 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.09.2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy działki 356/10 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.08.2018 roku

3108 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.08.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.08.2018 roku dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2018 r.

3008 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2018 r.

0108 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O G Ł A S Z A przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe w celu sprzedaży okolicznościowej na płycie Rynku w Limanowej

Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 roku

1907 Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia na niej służebności gruntowej

Ogłoszenie z 10.07.2018 roku

1207 Ogłoszenie z 10.07.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.07.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.06.2018 r.

2706 Informacja Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej informacji wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego zasobu Miasta Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.06.2018

2606 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.06.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2018 r.

2006 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa pod uprawy rolne. Oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy.

ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa  z dnia 13.06.2018 r.

1906 ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dot. pomieszczenia użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej

ogłoszenie z dnia 28.05.2018 r.

2905 ogłoszenie z dnia 28.05.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.05.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotyczy części działki 544/1 obr 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2018 roku

2505 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/1 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców przedmiotowego budynku.

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

2305 Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/2 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców przedmiotowego budynku.

archiwum wiadomości