Komunikaty

 • 17-08

  Przetarg na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

 • 25-07

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24 lipca 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.07.2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej 398 obr 5 m. Limanowa

 • 06-07

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń.

 • 12-06

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2017 roku. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2 pod garaż, dzierżawa na rzecz właściciela garażu.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 12-06

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 30-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26 maja 2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.05.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 16-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15 maja 2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2017 roku do dnia 06.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 12-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.05.2017 roku.

  Przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc pod stanowiska handlowe celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej w Limanowej w dniu 10 czerwca 2017r.

 • 12-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2017 roku do dnia 02.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wywieszenie dotyczy działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa

 • 11-05

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9.05.2017 roku wydał postanowienie w którym orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

 • 09-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.05.2017 r.

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.05.2017 roku do dnia 30.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wywieszenie dotyczy pomieszczenia magazynowego w budynku Mój Rynek w Limanowej

 • 25-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.04.2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.04.2017 roku

 • 24-04

  I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.04.2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 24.04.2017 roku do dnia 15.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 18-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.04.2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. J. Marka 3/1 w Limanowej

 • 14-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2017 roku

  I N F O R M A C J A - Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 14.04.2017 roku do dnia 05.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 • 13-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2017 roku

  I N F O R M A C J A - Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2017 roku do dnia 04.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 12-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.03.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7, 437/8 obr. 3

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 12.04.2017 roku do dnia 04.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 05-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.03.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy działki 872/4 obr 7 m. Limanowa.

  I N F O R M A C J A - Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 05.04.2017 roku do dnia 27.04.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 05-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.04.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy terenu pod garaż.

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 50/8 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2

 • 23-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI