Wszystkie

Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 roku

1907 Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia na niej służebności gruntowej

Ogłoszenie z 10.07.2018 roku

1207 Ogłoszenie z 10.07.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.07.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.06.2018 r.

2706 Informacja Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej informacji wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego zasobu Miasta Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.06.2018

2606 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.06.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2018 r.

2006 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa pod uprawy rolne. Oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy.

ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa  z dnia 13.06.2018 r.

1906 ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dot. pomieszczenia użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej

ogłoszenie z dnia 28.05.2018 r.

2905 ogłoszenie z dnia 28.05.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.05.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotyczy części działki 544/1 obr 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2018 roku

2505 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/1 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców przedmiotowego budynku.

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

2305 Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/2 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców przedmiotowego budynku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

2305 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/4 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15 maja 2018 r.

1705 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2018 r.

1105 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9.05.2018

1005 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9.05.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 472/17 obr 3 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.04.2018 r.

0205 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.04.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.04.2018 r.

2604 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.04.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O  G  Ł  A  S  Z  A   Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w L

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018

0504 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018 r. dotyczy dzierżawy części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa pod ustawienie garażu typu blaszak

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018

0504 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r. dotyczy użyczenia terenu na rzecz stowarzyszenia Ziemia Limanowska To Lubię

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r.

0504 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r. dotyczy użyczenia terenu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.03.2018 r.

2803 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.03.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/17 obr 7 m. Limanowa o pow. 6 m2 pod ustawienie przyczepy gastronomicznej.

0703 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dot. części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa

archiwum wiadomości