Komunikaty

 • 23-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2

 • 23-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki ewidencyjnej 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2, celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej wnioskodawcy.

 • 01-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dotyczy pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Z. Augusta 35 o powierzchni użytkowej 17,26 m2.

 • 01-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki ewidencyjnej nr 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 56 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej 324 obr. 6 m. Limanowa.

 • 22-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki ewidencyjnej nr 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej 447 obr. 6 m. Limanowa.

 • 20-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.02.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • 08-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 7 lutego 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 7 lutego 2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie ogródka gastronomicznego, piwnego na płycie Rynku w Limanowej w okresie od 15 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 • 18-01

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dotyczy miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

 • 09-01

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy części pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej

 • 03-01

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2.

 • 28-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Z. Augusta 3/33 w Limanowej

 • 20-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki 106/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 30 m2

 • 15-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2016 roku.

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki 50/8 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2, pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

 • 30-11

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych najmu. Dotyczy najmu pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

 • 09-11

  Komuniakt Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa.

 • 09-11

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 214/1 obr 5 m. Limanowa

 • 02-11

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.11.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działek ewid. nr 480, 481, 482, 483 obr 5 m. Limanowa o łącznej powierzchni 1160 m2.

 • 31-10

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki 285/4 obr 5 m. Limanowa o pow. 85 m2

 • 18-10

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa o pow. 10m2

 • 18-10

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!

 

   XXX Konkurs Palm Wielkanocnych - 9 kwietnia 2017r! UWAGA - zgłoszenia do 6 kwietnia!