Komunikaty

 • 10-10

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.10.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.10.2017 roku do dnia 31.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 05-10

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 05.10.2017 roku do dnia 26.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 04-10

  Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2017 roku do dnia 25.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dot. dz. 356/10 obr 4 m. Limanowa

 • 04-10

  Przetarg ustny nieograniczony dzierżawy miejsc handlowych w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanowej w dniach od 28 października 2017r. do 2 listopada 2017r.

 • 28-09

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.09.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2017 roku do dnia 19.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 • 26-09

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2017 roku do dnia 18.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 06-09

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.09.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 6.09.2017 roku do dnia 27.09.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 04-09

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.09.2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

 • 30-08

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu magazynowego T-1.02 na targowisku Mój Rynek w Limanowej.

 • 29-08

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu użytkowego ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2

 • 17-08

  Przetarg na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

 • 25-07

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24 lipca 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.07.2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej 398 obr 5 m. Limanowa

 • 06-07

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń.

 • 12-06

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2017 roku. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2 pod garaż, dzierżawa na rzecz właściciela garażu.

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 12-06

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 30-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26 maja 2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.05.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 16-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15 maja 2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2017 roku do dnia 06.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 12-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.05.2017 roku.

  Przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc pod stanowiska handlowe celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej w Limanowej w dniu 10 czerwca 2017r.

 • 12-05

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2017 roku do dnia 02.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wywieszenie dotyczy działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa

 • 11-05

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9.05.2017 roku wydał postanowienie w którym orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI