Komunikaty

 • 24-04

  I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.04.2017 roku

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 24.04.2017 roku do dnia 15.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 18-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.04.2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. J. Marka 3/1 w Limanowej

 • 14-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2017 roku

  I N F O R M A C J A - Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 14.04.2017 roku do dnia 05.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 • 13-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2017 roku

  I N F O R M A C J A - Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2017 roku do dnia 04.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • 12-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.03.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7, 437/8 obr. 3

  I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 12.04.2017 roku do dnia 04.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 05-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.03.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy działki 872/4 obr 7 m. Limanowa.

  I N F O R M A C J A - Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 05.04.2017 roku do dnia 27.04.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 05-04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.04.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy terenu pod garaż.

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 50/8 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2

 • 23-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2

 • 23-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki ewidencyjnej 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2, celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej wnioskodawcy.

 • 01-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dotyczy pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Z. Augusta 35 o powierzchni użytkowej 17,26 m2.

 • 01-03

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki ewidencyjnej nr 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 56 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej 324 obr. 6 m. Limanowa.

 • 22-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki ewidencyjnej nr 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej 447 obr. 6 m. Limanowa.

 • 20-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.02.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • 08-02

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 7 lutego 2017 roku

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 7 lutego 2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie ogródka gastronomicznego, piwnego na płycie Rynku w Limanowej w okresie od 15 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 • 18-01

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dotyczy miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

 • 09-01

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy części pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej

 • 03-01

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2.

 • 28-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Z. Augusta 3/33 w Limanowej

 • 20-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki 106/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 30 m2

 • 15-12

  Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2016 roku.

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki 50/8 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2, pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00!