Wszystkie

0703 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dot. części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dot. dz. 787/2 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dot. dz. 787/2 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dot. dz. 332/4 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dot. dz. 922/1, 741/1 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.02.2018 r.

2102 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.02.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2018 roku

0702 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 r.

0702 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2018 r.

2601 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że IV przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 66,5 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnymi.

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 roku

2201 Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy 30 miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 r.

2201 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 roku. Dotyczy przeznaczenia cz. działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie ogródka gastronomicznego na płycie rynku w Limanowej w okresie od 15 maja do 30 września 2018 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.01.2018 roku

1801 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.01.2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 18.01.2018 roku do dnia 08.02.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wywieszenie dotyczy działki ewidencyjnej nr 100 obr 1 m. Limanowa położonej przy ul. Reymonta.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2018 r.

1501 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy działek zabudowanych 26/1, 27 obr 7 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.01.2018 r.

0901 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy lokali użytkowych ul. Rynek 3 i M. B. Bolesnej 10 w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2018 roku

0401 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2018 roku. Dotycz przeznaczenia do najmu pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2017 r.

2012 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2017 roku w sprawie przyjęcia dokumentu polegającego na zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Marsa” w Limanowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XLIV.281.2017 z dnia 24.02.2017 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.12.2017 r.

1512 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy 3 lokali mieszkalnych w budynku ul. Br. Czecha 6a w Limanowej. Sprzedaż na rzecz najemców.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.12.2017 r.

0512 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dotyczy działki 205/6 obręb Marcinkowice gmina Chełmiec.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2017 r.

0112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.11.2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy działki ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.11.2017 r.

2311 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.11.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2017 roku do dnia 14.12.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa o pow. 136 m2 pod uprawy rolne oraz obiekt gospodarczy, oddawe w dzierżawę następuje na rzecz właściciela obiektu gospodarczego.

archiwum wiadomości