Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2018 roku

2505 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/1 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców przedmiotowego budynku.

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

2305 Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/2 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców przedmiotowego budynku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

2305 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy budynku ul. Willowa 5/4 wraz z działką, zbycie na rzecz najemców.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15 maja 2018 r.

1705 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2018 r.

1105 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9.05.2018

1005 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9.05.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 472/17 obr 3 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.04.2018 r.

0205 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.04.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.04.2018 r.

2604 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.04.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O  G  Ł  A  S  Z  A   Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w L

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018

0504 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018 r. dotyczy dzierżawy części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa pod ustawienie garażu typu blaszak

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018

0504 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r. dotyczy użyczenia terenu na rzecz stowarzyszenia Ziemia Limanowska To Lubię

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r.

0504 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r. dotyczy użyczenia terenu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.03.2018 r.

2803 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.03.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/17 obr 7 m. Limanowa o pow. 6 m2 pod ustawienie przyczepy gastronomicznej.

0703 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dot. części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dot. dz. 787/2 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dot. dz. 787/2 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dot. dz. 332/4 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

2202 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dot. dz. 922/1, 741/1 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.02.2018 r.

2102 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.02.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2018 roku

0702 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 r.

0702 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

archiwum wiadomości