Zaproszenie na Sesję Rady Miasta Limanowa

2103 Zaproszenie na Sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na LXVIII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 23 marca 2018 r., o godzinie 11.00.

Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

2103 Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

Przetarg na najem lokalu ul. Rynek 18 w Limanowej

2103 Przetarg na najem lokalu ul. Rynek 18 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu ul. Rynek 18

Jubileuszowy konkurs  „Limanowa w oczach dziecka”

1603 Jubileuszowy konkurs „Limanowa w oczach dziecka”

Jak co roku, od 15 lat uczniowie klas trzecich z czterech limanowskich szkół podstawowych zmagali się z pytaniami testowymi sprawdzającymi wiedzę o naszym mieście.

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

1603 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

W ubiegłym roku miasto otrzymało dotację celową z Województwa Małopolskiego na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w szkołach prowadzonych przez Miasto Limanowa.

Narodowy Program Czytelnictwa

1603 Narodowy Program Czytelnictwa

W ubiegłym roku miasto uzyskało dotację celową w wysokości 24 tys. zł, z Województwa Małopolskiego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu na dzierżawę cz. płyty rynku w Limanowej

1603 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu na dzierżawę cz. płyty rynku w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części płyty rynku w Limanowej pod prowadzenie ogródka gastronomicznego zakończył się wynikiem pozytywnym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu V przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 18

1603 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu V przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 18

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że V przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 18 w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnym.

Rusza przebudowa budynku LDK i  budowa Biblioteki

1503 Rusza przebudowa budynku LDK i budowa Biblioteki

15 marca br. zostały zwarte umowy na przebudowę budynku przy ul. Cecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawcą robót została wyłoniona w drodze przetargowej, Firma Budowlana GURGUL - Piotr Gurgul z Limanowej.