SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

 


Na terenie miasta Limanowa funkcjonują cztery zespoły szkół samorządowych, tj.:

 

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1
w Limanowej
  Zespół Szkół Samorządowych Nr 2
w Limanowej
  Zespół Szkół Samorządowych Nr 3
w Limanowej
  Zespół Szkół Samorządowych Nr 4
w Limanowej


 

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
STAN ORGANIZACJI
Do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Limanowa w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 1654 uczniów do 75 oddziałów. W szkołach podstawowych prowadzonych było 13 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 281 uczniów. W 62 oddziałach szkoły podstawowej uczyło się 1373 uczniów. Liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia tabela . W szkołach podstawowych zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 157,79 etatów kalkulacyjnych. Dla uczniów prowadzonych było 154 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego oraz 92 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych.


 

PUBLICZNE GIMNAZJA
STAN ORGANIZACJI

Do gimnazjów prowadzonych przez miasto Limanowa w roku szkolnym 2012/2013 do 31 oddziałów uczęszczało 751 uczniów.  Liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia tabela. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 82,25 etatów kalkulacyjnych. Dla uczniów prowadzonych było 100,5 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego i zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych oraz 40 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Limanowa
w roku szkolnym 2012/2013

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Limanowa
w roku szkolnym 2011/2012