SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. W. Orkana 1, Limanowa
http://limanowa1lo.republika.pl/
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 20 59

Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
ul. Zygmunta Augusta 8, Limanowa
www.zstio.edu.pl
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 26 02

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Reymonta 3, Limanowa
www.cku.limanowa.pl
e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 68 32

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
ul. Jana Pawła II 42A, Limanowa
http://www.tischner.limanowa.edu.pl/
e-mail: sekretariat@tischner.limanowa.edu.pl
18 337 18 86

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

ul. M. Konopnickiej 4. Limanowa
sekretariat szkoły: ul. Jana Pawła II 5
http://www.zsz.cechlimanowa.pl/
e-mail: cechlimanowa@poczta.onet.pl
tel. 18  337 12 46

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

ul. Zygmunta Augusta 8, Limanowa
www.zstio.edu.pl
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 26 02

Technikum Budowlane
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Technikum Ekonomiczne
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Technikum Handlowe
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Technikum Hotelarskie
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 81, Limanowa
www.zsnr1.limanowa.pl
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
tel. 18 337 17 60

Technikum Elektryczne
ul. Zygmunta Augusta 8, Limanowa

www.zstio.edu.pl
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 26 02

Technikum Informatyczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

ul. Zygmunta Augusta 8, Limanowa
www.zstio.edu.pl
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 26 02

Technikum Mechaniczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

ul. Zygmunta Augusta 8, Limanowa
www.zstio.edu.pl
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 26 02

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

ul. Zygmunta Augusta 8, Limanowa
www.zstio.edu.pl
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
tel. 18 337 26 02