PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

 

Miasto Limanowa prowadzi dwa przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 2 z dwoma oddziałami zamiejscowymi w dzielnicy Limanowej - Łososina Górna. Przedszkola otwarte są 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w godzinach od  630 do 1730. Do przedszkoli uczęszcza 124 dzieci 5 i 6-letnie, których rodzice wybrali przedszkole, jako miejsce spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, z uwagi na możliwość pobytu dziecka w placówce do godzin popołudniowych,  oraz  309 dzieci 3 i 4-letnich.  Dzieci uczęszczające do  miejskich przedszkoli, to nie tylko mieszkańcy miasta Limanowa. Od  1992r. tj. od podziału  Miasta i Gminy Limanowa na dwie odrębne jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku zawieranych corocznie porozumień pomiędzy jednostkami, do przedszkoli w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Limanowa. W roku szkolnym 2012/2013 do miejskich przedszkoli uczęszczało 122 dzieci zamieszkałych na terenie tej Gminy. 

 

 

NIIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA

 

W związku z utworzeniem na terenie miasta Limanowa przedszkoli niepublicznych i dokonaniem ich wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta (art.82 ustawy o systemie oświaty), od stycznia 2011r. z budżetu miasta Limanowa udzielana jest dotacja dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka, a od  czerwca 2012r. również dla Przedszkola ’Słoneczko”. Przedszkole imienia Biskupa Piotra Bednarczyka wniosek o udzielenie dotacji złożyło po raz pierwszy we wrześniu 2012r., w związku z czym  dotacja dla tego przedszkola  udzielana jest od stycznia 2013r. 
Do niepublicznych przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 173 dzieci, w tym średnio 57  dzieci z terenu miasta Limanowa, pozostali wychowankowie to mieszkańcy innych gmin w tym dzieci z: gminy: Limanowa, Słopnice, Tymbark, Laskowa, Mszana Dolna, Łososina Dolna, Chełmiec, Żegocina, Kamienica, Dobra, Łukowica oraz Miasta Zakopane i Sucha Beskidzka. Gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, dokonują zwrotu udzielonej przez miasto dotacji dla niepublicznych przedszkoli za dzieci zamieszkałe na ich terenie (art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty).