Strona główna» PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

 

Miasto Limanowa prowadzi dwa przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 2 z dwoma oddziałami zamiejscowymi w dzielnicy Limanowej - Łososina Górna. Przedszkola otwarte są 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w godzinach od  630 do 1730. Do przedszkoli uczęszcza 124 dzieci 5 i 6-letnie, których rodzice wybrali przedszkole, jako miejsce spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, z uwagi na możliwość pobytu dziecka w placówce do godzin popołudniowych,  oraz  309 dzieci 3 i 4-letnich.  Dzieci uczęszczające do  miejskich przedszkoli, to nie tylko mieszkańcy miasta Limanowa. Od  1992r. tj. od podziału  Miasta i Gminy Limanowa na dwie odrębne jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku zawieranych corocznie porozumień pomiędzy jednostkami, do przedszkoli w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Limanowa. W roku szkolnym 2012/2013 do miejskich przedszkoli uczęszczało 122 dzieci zamieszkałych na terenie tej Gminy. 

 

 

NIIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA

 

W związku z utworzeniem na terenie miasta Limanowa przedszkoli niepublicznych i dokonaniem ich wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta (art.82 ustawy o systemie oświaty), od stycznia 2011r. z budżetu miasta Limanowa udzielana jest dotacja dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka, a od  czerwca 2012r. również dla Przedszkola ’Słoneczko”. Przedszkole imienia Biskupa Piotra Bednarczyka wniosek o udzielenie dotacji złożyło po raz pierwszy we wrześniu 2012r., w związku z czym  dotacja dla tego przedszkola  udzielana jest od stycznia 2013r. 
Do niepublicznych przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 173 dzieci, w tym średnio 57  dzieci z terenu miasta Limanowa, pozostali wychowankowie to mieszkańcy innych gmin w tym dzieci z: gminy: Limanowa, Słopnice, Tymbark, Laskowa, Mszana Dolna, Łososina Dolna, Chełmiec, Żegocina, Kamienica, Dobra, Łukowica oraz Miasta Zakopane i Sucha Beskidzka. Gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, dokonują zwrotu udzielonej przez miasto dotacji dla niepublicznych przedszkoli za dzieci zamieszkałe na ich terenie (art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty).

 

 

 

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej